Chào mừng đến với website VKSND tỉnh Hưng Yên www.vienkiemsathungyen.gov.vn

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

          Thực hiện Kế hoạch số 106 - KH/ĐU ngày 13/01/2017 của Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên về tổ chức học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và Chương trình công tác xây dựng Đảng năm 2017 của Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên Ngày 18/01/2017 Đảng uỷ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII và tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2016.

Viện kiểm sát nhân dân huyện Khoái Châu kiến nghị phòng ngừa vi phạm, tội phạm

          Năm 2016 tình hình vi phạm, tội phạm nói chung và các hành vi Cố ý gây thương tích nói riêng xảy ra trên địa bàn huyện Khoái Châu cũng có những diễn biến khá phức tạp và có chiều hướng gia tăng.

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên triển khai nhiệm vụ năm 2017

          Ngày 11/1/2017, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị nhằm tổng kết công tác kiểm sát năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017.

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị tập huấn công tác kiểm sát giải quyết án dân sự, hành chính, kinh doanh, thương mại và thi hành án dân sự năm 2017

          Để nâng cao chất lượng công tác kiểm sát giải quyết án dân sự, hành chính, kinh doanh, thương mại và thi hành án dân sự năm 2017, trong hai ngày 09 và 10/01/2017, hai cấp Kiểm sát tỉnh Hưng Yên đã tổ chức hội nghị tập huấn trực tuyến về công tác kiểm sát giải quyết án dân sự, hành chính, kinh doanh, thương mại và thi hành án dân sự.

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII

Viện kiểm sát nhân dân huyện Khoái Châu kiến nghị phòng ngừa vi phạm, tội phạm

Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng vào cuộc sống

           Hòa chung với không khí phấn khởi toàn đảng, toàn dân, toàn quân cả nước học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 185 năm thành lập tỉnh, 75 năm thành lập Đảng...Chi tiết