Viện kiểm sát nhân dân huyện Kim Động: Đẩy mạnh việc báo cáo án bằng sơ đồ tư duy trong giải quyết án hình sự

03/04/2024 | 95

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 18/12/2023 của Viện trưởng Viện KSND tối cao về công tác của ngành KSND năm 2024; Kế hoạch công tác năm 2024 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên và Kế hoạch công tác của đơn vị. Ngay từ đầu năm 2024,Viện KSND huyện Kim Động đã đẩy mạnh cống tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp cụ của đơn vị. Một trong những hoạt động đó là số hóa hồ sơ vụ án và báo cáo án bằng sơ đồ tư duy.

Ngày 29/3/2024, Viện kiểm sát nhân dân huyện Kim Động đã lựa chọn vụ án Đào Ngọc Toản bị truy tố về "Tàng trữ trái phép chất ma túy" để Kiểm sát viên thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra thực hiện báo cáo vụ án bằng sơ đồ tư duy có tập thể lãnh đạo và toàn bộ Kiểm sát viên, kiểm tra viên đơn vị tham gia.

Kiểm sát viên xây dựng sơ đồ báo cáo án trên phần mềm Xmind

          Kết quả của việc xây dựng sơ đồ tư duy vụ án đã giúp Kiểm sát viên hệ thống được toàn bộ các tài liệu, chứng cứ, nắm chắc nội dung vụ án; hỗ trợ hiệu quả cho Kiểm sát viên trong hoạt động báo cáo án và đề xuất quan điểm giải quyết vụ án đến lãnh đạo Viện.

Kiểm sát viên báo cáo án bằng sơ đồ tư duy tại đơn vị

          Việc sử dụng sơ đồ tư duy trong báo cáo giải quyết các vụ án hình sự là cần thiết qua đó đảm bảo tính khách quan, chính xác, nâng cao chất lượng công tác THQCT, kiểm sát việc giải quyết các vụ án hình sự. Đây là một phương thức tiếp cận nội dung vụ án mang tính trực quan, sinh động, dễ theo dõi và nắm bắt nội dung vụ án một cách nhanh chóng, đầy đủ, kịp thời phát hiện những vấn đề còn chưa rõ ràng, vướng mắc trong vụ án để khắc phục, bổ sung. Đồng thời, việc triển khai báo cáo án bằng sơ đồ tư duy còn phát huy tác dụng trong việc lưu trữ, tra cứu hồ sơ, giúp cho Kiểm sát viên thuận lợi trong việc trích dẫn, sử dụng các chứng cứ, tài liệu khi nghiên cứu hồ sơ vụ án, dễ dàng phát hiện các thiếu sót và có thể sử dụng trong quá trình thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử tại phiên tòa.

          Kết thúc buổi báo cáo án, đơn vị đã họp rút nhinh nghiệm về những kết quả đã đạt được trong việc thực hiện báo cáo án bằng sơ đồ tư duy. Đồng chí Phạm Đức Kiên, Viện trưởng nhấn mạnh: Việc xây dựng sơ đồ tư duy nội dung vụ ánlà một bước cao hơn của quá trình số hoá hồ sơ vụ án, là nhiệm vụ quan trong công tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động nghiệp cụ của đơn vị. Từ đó yêu cầu cán bộ, Kiểm sát viên toàn đơn vị tiếp tục khắc phục những khó khăn, tìm tòi, nghiên cứu,áp dụng các giải pháp, sáng kiến và phổ biến những cách làm hay, sáng tạo trong việc xây dựng và báo cáo án bằng sơ đồ tư duy nhằm thúc đẩy chuyển đổi số tại đơn vị./.

Bùi Kim Trung, VKSND huyện Kim Động


Thông tin nội bộ