Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị cán bộ công chức năm 2024

05/02/2024 | 426

Ngày 31/01/2024, Thủ trưởng cơ quan đã phối hợp Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên năm 2024. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Viện, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Ban cán sự, Viện trưởng Viện KSND tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch phụ trách Công đoàn viên chức tỉnh. Tham dự Hội nghị có đồng chí Mai Văn Tuyên, Ủy viên Ban cán sự, Phó Viện trưởng, Chủ tịch công đoàn và các đồng chí Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh; lãnh đạo các Phòng trực thuộc và toàn thể công chức, người lao động cơ quan.

Toàn cảnh Hội nghị

     Hội nghị đã nghe Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, kế hoạch công tác kiểm sát năm 2023 và phương hướng, kế hoạch, nhiệm vụ năm 2024; Báo cáo Tổng kết phong trào thi đua công đoàn năm 2023; Báo cáo công khai tài chính năm 2023 và báo cáo kết quả họat động của Ban Thanh tra nhân dân. Nhìn chung năm 2023, ngành Kiểm sát tỉnh Hưng Yên đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác đã đề ra; kinh phí và tài sản được quản lý, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả, đúng qui định.

Đồng chí Mai Văn Tuyên, Phó Viện trưởng, Chủ tịch công đoàn trình bày báo cáo tại Hội nghị

     Năm 2023, đơn vị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên đã triển khai, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành, luôn bám sát Kế hoạch công tác kiểm sát và Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, nổ lực phấn đấu thực hiện nhiệm vụ có hiệu quả và đạt được nhiều kết quả tích cực, thực hiện đạt và vượt nhiều chỉ tiêu đề ra. Công đoàn cơ sở luôn chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của công chức và người lao động trong đơn vị, chú trọng phối hợp với cơ quan tổ chức các hoạt động thiết thực, có ý nghĩa động viên đoàn viên công đoàn và tạo điều kiện để đoàn viên công đoàn tham gia đầy đủ các phong trào, hoạt động xã hội. Những kết quả đã đạt được sẽ là tiền đề quan trọng để tập thể lãnh đạo cơ quan, Ban chấp hành công đoàn cơ sở cùng toàn thể cán bộ, công chức trong đơn vị tiếp tục phát huy năng lực, sở trường hoạt động có hiệu quả, thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp cho công chức và người lao động.…Ban chấp hành công đoàn vận động 100% cán bộ, công chức đóng góp ủng hộ các hoạt động nhân đạo do cấp trên phát động.

     Trên cơ sở nội dung các báo cáo và các tham luận, Hội nghị đã ghi nhận nhiều đóng góp tích cực, sôi nổi của cán bộ, công chức và người lao động. Cùng nhau thảo luận, bàn bạc và đưa ra biện pháp thực hiện kế hoạch công tác năm 2024, cũng như đưa ra các giải pháp cải tiến, nâng cao điều kiện làm việc và đời sống của cán bộ, công chức và người lao động tại đơn vị. Các ý kiến thắc mắc, kiến nghị của các đoàn viên cũng được Lãnh đạo Viện và Ban chấp hành Công đoàn tiếp thu đầy đủ và giải đáp chi tiết.

     Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch phụ trách Công đoàn viên chức tỉnh phát biểu ghi nhận và đánh giá cao những thành tích trong năm 2023 của Công đoàn Viện kiểm sát, đồng thời công bố và trao quyết định khen thưởng của Công đoàn Viên chức tỉnh cho Công đoàn VKSND tỉnh do có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong hoạt động công đoàn năm 2023.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Bình phát biểu và tặng Giấy khen của BTV Công đoàn viên chức tỉnh

cho Công đoàn Viện KSND tỉnh

     Hội nghị cũng đã ký kết giao ước thi đua năm 2024 giữa Lãnh đạo và Công đoàn cơ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên. Hội nghị đã thông qua Nghị quyết và kêu gọi động viên toàn thể cán bộ, công chức, đoàn viên công đoàn trong cơ quan nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, ra sức phấn đấu lao động và học tập hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác năm 2024 đã đề ra.

Đồng chí Nguyễn Văn Viện, Tỉnh ủy viên, Bí thư BCS đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh phát biểu tại Hội nghị

      Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Viện, Tỉnh ủy viên, Bí thư BCS đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh ghi nhận và biểu dương những thành tích mà công chức, người lao động đơn vị đã đạt được trong năm 2023. Đồng chí kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, người lao động trong cơ quan phát huy dân chủ, tích cực tham gia kiểm tra, giám sát hoạt động của cơ quan nhằm triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức năm 2024. Kêu gọi toàn thể công chức, người lao động phải kiên định, bản lĩnh, trí tuệ, đoàn kết, nhiệt huyết, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; nỗ lực hành thành xuất sắc công tác năm 2024 theo Kế hoạch đã đề ra.

                                                Lương Thị Duyên, Văn phòng Công đoàn


Thông tin nội bộ