Viện kiểm sát nhân dân huyện Phù Cừ đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của đơn vị

30/01/2024 | 149

Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 18/12/2023 của Viện trưởng Viện KSND tối cao về công tác của ngành KSND năm 2024. Ngay từ đầu năm, Viện KSND huyện Phù Cừ đã xây dựng kế hoạch, đề ra mục tiêu và giải pháp thực hiện nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của đơn vị.

     Nhận thức được tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số đối với việc nâng cao hiệu quả các khâu công tác kiểm sát, Viện KSND huyện Phù Cừ đã xác định ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số là một trong những khâu công tác đột phá những năm gần đây. Đơn vị đã bám sát hướng dẫn của Viện KSND tối cao, Viện KSND tỉnh Hưng Yên để từ đó xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết áp dụng đối với từng khâu công tác. Trong đó, chú trọng vào việc triển khai có hiệu quả chuyển đổi số trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành và trong hoạt động nghiệp vụ; Xác định số hóa hồ sơ các vụ án, vụ việc phục vụ cho việc nghiên cứu, sử dụng dữ liệu phục vụ xét xử, lưu trữ hồ sơ và báo cáo án bằng sơ đồ tư duy là trọng tâm nhưng vẫn đảm bảo công tác bảo mật thông tin tài liệu, dữ liệu công tác trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

          

Các Kiểm sát viên trong đơn vị báo cáo án bằng sơ đồ tư duy

     Nhằm nâng cao nhận thức cũng như kỹ năng sử dụng công nghệ số trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ cho toàn thể cán bộ, Kiểm sát viên trong đơn vị.  Viện KSND huyện Phù Cừ đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ như: Xác định ứng dụng công nghệ thông tin là một trong những tiêu chí để đánh giá, chấm điểm, xếp loại thi đua đối với mỗi cá nhân cán bộ công chức trong đơn vị. Theo đó sẽ kịp thời biểu dương, khen thưởng đối với các cán bộ, Kiểm sát viên có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu, ứng dụng các giải pháp, sáng kiến nhằm thúc đẩy chuyển đổi số tại đơn vị; Tổ chức họp đánh giá kỹ năng khai thác, sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác nghiệp vụ như: Sử dụng phần mềm quản lý văn bản và điều hành, Sơ đồ hóa chứng cứ, sơ đồ tư duy, số hóa hồ sơ,...đối với từng cá nhân. Qua đó, phổ biến những cách làm hay, sáng tạo trong việc sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin đến từng cán bộ trong đơn vị. Đồng thời chỉ ra những điểm mạnh, điểm yếu của mỗi cán bộ, Kiểm sát viên để phân công hướng dẫn kèm cặp đối với cán bộ, Kiểm sát viên còn chưa thành thạo; Phối hợp với Tòa án tổ chức các phiên tòa có sử dụng tài liệu số hóa để trình chiếu, công bố làm cơ sở tranh luận, đối đáp tại phiên tòa và kết hợp phiên tòa rút kinh nghiệm để các cán bộ, KSV tham khảo, rút kinh nghiệm.

          Với những giải pháp trên cùng với sự đoàn kết, thống nhất cao trong đơn vị và sự quan tâm của Lãnh đạo các cấp, các ngành. Viện KSND huyện Phù Cừ sẽ hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và ngành KSND giao phó. Góp phần vào thành tích chung của Viện KSND tỉnh Hưng Yên, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị tại địa phương, nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp năm 2024 và các năm tiếp theo.

                                                Đào Ngọc Dung, VKSND huyện Phù Cừ


Thông tin nội bộ