Thông báo

Thông báo Kết quả thi tuyển công chức nghiệp vụ khác năm 2023 (Vòng 2) Cụm miền Bắc (từ Quảng Trị trở ra) và hướng dẫn phúc khảo

16/01/2024

Tải Thông báo tại đây

Thông báo liên quan


Thông tin nội bộ