Đảng bộ VKSND tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị triển khai công tác xây dựng Đảng năm 2024

16/01/2024 | 236

Thực hiện Chương trình công tác năm 2024, ngày 15/01/2024, Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2024.

    Đến dự và chỉ đạo có đồng chí Phạm Thị Kim Thúy, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh; đồng chíNguyễn Văn Viện, Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh. Đồng chí Đỗ Thanh Bình, Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủychủ trì Hội nghị; tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy, Lãnh đạo Viện, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ, Bí thư các chi bộ trực thuộc,các đồng chí Trưởng phòngnghiệp vụ và các đồng chí đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.

Đồng chí Lê Lương Chưởng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh trình bày báo cáo tổng kết công tác đảng năm 2023

     Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Lê Lương Chưởng, Phó bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh trình bày báo cáo kết quả công tác xây dựng Đảng năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2024.Báo cáo tổng kết khẳng định, Đảng ủy cơ quan đã phối hợp chặt chẽ với Ban cán sự đảng lãnh đạo các chi bộ trong việc triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị và chủ động tổ chức thực hiện đúng kế hoạch, nội dung và đạt kết quả theo kế hoạch đề ra. Các cấp ủy đảng đã phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo cơ quan, đơn vị tham mưu cho lãnh đạo Viện các giải pháp để thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao.Công tác xây dựng Đảng đặc biệt là về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tổ chức, cán bộ tiếp tục được chú trọng; Việc phổ biến, quán triệt các chủ trương, đường lối của Trung ương, của Tỉnh ủy, của Đảng ủy Khối được thực hiện nghiêm chỉnh, đầy đủ và kịp thời. Đảng ủy đã triển khai có hiệu quả các đợt sinh hoạt chính trị tư tưởng trong toàn Đảng bộ theo yêu cầu của cấp ủy Đảng các cấp.Năm 2023, Đảng ủy đã phối hợp với Ban cán sự đảng nghiên cứu, quán triệt và triển khai có hiệu quả chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; chỉ đạo việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của cơ quan, đơn vị. Tăng cường công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, nghiêm túc thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị và Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021, Nghị quyết số 21-NQ/TW Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII của Ban Chấp hành Trung ương. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý đảng viên. Duy trì và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng nhằm phòng ngừa các nguy cơ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến, tự chuyển hóa" trong nội bộ, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất, trong sạch của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan và của từng đơn vị.

Đồng chí Vũ Đức Thủy, Phó chủ nhiệm UBKT, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng 7 VKSND tỉnh tham luận tại Hội nghị


      Thảo luận, góp ý kiến tại Hội nghị, các đại biểu dự Hội nghị đồng tình, nhất trí cao với nội dung của báo cáo và phương hướng nhiệm vụ của Đảng bộ, đồng thời đề ra các giải pháp để lãnh đạo thực hiện tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao chất lượng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; các giải pháp nhằm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của ngành.

Công bố và trao các Quyết định khen thưởng cho các Chi bộ và các cá nhân


     Nhân dịp này, Đảng ủy đã công bố Quyết khen thưởng đối với 02 Chi bộ và 12 đảng viên “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2023.

Đồng chí Phạm Thị Kim Thúy, Ủy viên Ban thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra đảng ủy Khối  Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

     Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Phạm Thị Kim Thúy, Ủy viên Ban thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra đảng ủy Khối  Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh đã đạt được trong năm 2023; đồng thời chỉ đạo Đảng bộ năm 2024 tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, thường xuyên quan tâm đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2024, quan tâm công tác quản lý đảng viên, công tác kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật đảng, thực hiện tốt công tác phối hợp với Ban cán sự Đảng, lãnh đạo tốt các đoàn thể chính trị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.


Đồng chí Đỗ Thanh Bình, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh phát biểu chỉ đạo và kết luận Hội nghị

     Phát biểu tiếp thu, kết luận Hội nghị, đồng chí Đỗ Thanh Bình ghi nhận, biểu dương sự cố gắng của các Chi bộ trực thuộc và toàn thể đảng viên, đồng thời chỉ đạo quyết tâm trong năm 2024 Đảng bộ sẽ tiếp tục nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng trong việc đẩy mạnh các hoạt động chung trong đơn vị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng; thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm theo Chỉ thị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu của người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, gắn với xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên “Công minh, Chính trực, Khách quan, Thận trọng, Khiêm tốn” nhằm xây dựng đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh; nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát trongđảng. Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, nội dung sinh hoạt Đảng ủy, chi bộ.Năm 2024 Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị, tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá; với 100% Chi bộđảng và Đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 20% Chi bộ đảng Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Đảng bộ được Đảng bộ Khối công nhận xếp loại Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ./.

          Trương Thị Duyên–Văn phòng Đảng ủy


Thông tin nội bộ