Thông báo

Thông báo về danh sách ứng viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn và thời gian, địa điểm tổ chức thi tuyển công chức nghiệp vụ kiểm sát đợt 2 năm 2023 vòng 1

26/03/2024

Tải Thông báo tại đây

Thông báo liên quan


Thông tin nội bộ