CHUYÊN MỤC / VKSND cấp huyện

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN PHÙ CỪ

16/11/2017 | 331

1. Giới thiệu chung

      Huyện Phù Cừ là huyện cực đông của tỉnh Hưng Yên, trong khu vực đồng bằng Bắc Bộ. Phía tây giáp huyện Tiên Lữ, phía tây bắc giáp huyện Ân Thi, đều thuộc tỉnh Hưng Yên. Phía đông bắc và phía đông giáp huyện Thanh Miện của tỉnh Hải Dương, ranh giới chủ yếu là sông Cửu An, chi lưu của sông Luộc. Góc phía đông nam giáp huyện Quỳnh Phụ, còn phía nam giáp huyện Hưng Hà, đều của tỉnh Thái Bình, ranh giới là sông Luộc. Ngoài ra, trên địa bàn huyện còn có sông Nghĩa Lý, một chi lưu khác của sông Luộc, chảy qua. Diện tích tự nhiên của huyện Phù Cừ là 93,8 km² được phân bố trên 14 xã, thị trấn, số dân toàn huyện khoảng 100.000 người. Năm 1977 huyện được hợp nhất với huyện Tiên Lữ thành huyện Phù Tiên thuộc tỉnh Hải Hưng. Đến năm 1997 huyện Phù Tiên lại được tách ra thành hai huyện Phù Cừ và Tiên Lữ.

       Ngày 26/7/1960 Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Lệnh công bố Luật tổ chức Viện KSND, đánh dấu sự ra đời của Ngành kiểm sát trong hệ thống bộ máy Nhà nước XHCN ở nước ta trong đó có Viện KSND huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên. Cùng với sự trưởng thành của ngành Kiểm sát nói chung, trải qua hơn 50 năm tổ chức và hoạt động, Viện KSND huyện Phù Cừ đã không ngừng phát triển. Hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

 2. Chức năng, nhiệm vụ

     Là đơn vị trực thuộc Viện KSND tỉnh Hưng Yên, Viện KSND huyện Phù Cừ thực hiện chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp trên địa bàn huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên. Nhiệm vụ chủ yếu là đấu tranh phòng chống vi phạm pháp luật và tội phạm, kiểm tra, giám sát các hoạt động tư pháp được diễn ra đúng pháp luật. Qua đó góp phần bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và quyền làm chủ của nhân dân, bảo vệ tài sản của Nhà nước, của tổ chức, bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản, tự do, danh dự và nhân phẩm của nhân dân.

3. Cơ cấu tổ chức

    Đến thời điểm hiện tại, đơn vị được biên chế 10 đồng chí và 02 cán bộ hợp đồng, gồm Viện trưởng, hai Phó viện trưởng và 3 Kiểm sát viên công tác tại các bộ phận chuyên môn. Hàng năm đơn vị đều đoàn kết nhất trí, khắc phục mọi khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn; phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị địa phương.

4. Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên

Số điện thoại: 02213853124


Thông tin nội bộ