CHUYÊN MỤC / VKSND cấp huyện

Viện kiểm sát nhân dân huyện Mỹ Hào

16/11/2017 | 310

I. Giới thiệu chung:

   1.Vị trí địa lý: Mỹ Hào có đường Quốc lộ 5A, trung tâm huyện cách thủ đô Hà Nội 28 km về phía tây, cách Hải Dương 28 km về phía đông, cách thị xã Hưng Yên 34 km về phía nam. Vị trí địa lý của huyện Mỹ Hào đã tạo nhiều thuận lợi về giao lưu kinh tế - văn hóa, xã hội với các huyện trong tỉnh và các tỉnh, thành phố trong cả nước. Có nhiều cơ hội để thu hút vốn đầu tư của các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

   Đặc điểm địa hình: Huyện nằm về phía bắc tỉnh Hưng Yên, địa hình tương đối bằng phẳng, đất đai xu thế thoải dần từ tây bắc xuống đông nam, thuận lợi trong việc cơ giới hóa, thuỷ lợi hóa phát triển nông nghiệp.

   2. Diện tích, dân số và đơn vị hành chính:

Huyện Mỹ Hào có diện tích tự nhiện 79,10 km2, dân số 84.691 người, mật độ dân số 1073 người/km2, lao động trong độ tuổi 43.787 người, trong đó lao động nữ 22.751 người; lao động nông nghiệp 38.214 người. Đến năm 2003, dân số toàn huyện Mỹ Hào có 84.691 người, trong đó nông dân  nông thôn có 75.287 người, dân số thành thị có 8.589 người.

Lực lượng lao động có trình độ khoa học kỹ thuật hoặc đã qua đào tạo chiếm tỷ lệ thấp. Đến tháng 8/2004 tổng số lao động trong các doanh nghiệp là 10.615 người, số lao động tuyển vào các doanh nghiệp trong huyện là 9.543 người, số lao động huyện Mỹ Hào là 6.002 người; số lao động được đi học và đào tạo nghề là 2.512 người.

Huyện Mỹ Hào có 13 đơn vị hành chính (12 xã và 1 thị trấn) gồm: xã Bạch Sam, xã Cẩm Xá, xã Dương Quang, xã Dị Sử, xã Hưng Long, xã Hòa Phong, xã Minh Đức, xã Ngọc Lâm, xã Nhân Hòa, xã Phan Đình Phùng, xã Phùng Chí Kiên, xã Xuân Dục và thị trấn Bần Yên Nhân.

   3. Điều kiện cơ sở hạ tầng giao thông:

 Mạng lưới giao thông của huyện có vai trò hết sức quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội của huyện, của tỉnh và cả vùng. Trên địa bàn huyện có quốc lộ 5A là huyết mạch giao thông đi Hà Nội, Hải Phòng và các tỉnh phía nam. Huyện còn có một số tuyến đường chính đã mở rộng, nâng cấp đưa vào sử dụng như đường 196, 198A, 198B, 210 - 217 đây là các trục đường đảm bảo lưu thông với các huyện trong tỉnh.

   4. Mức độ phát triển kinh tế xã hội, các yếu tố về an ninh quốc phòng:

   Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp

   Trong những năm qua, giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và xây dựng phát triển mạnh. Đã có nhiều xí nghiệp, doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư vốn vào địa bàn huyện Mỹ Hào. Đến năm 2003, đã có 79 dự án đầu tư vào địa bàn huyện, trong đó có 30 doanh nghiệp bước vào hoạt động, thu hút 8.300 lao động, trong đó có trên 50% lao động trong huyện. Giá trị sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp đạt 357 tỷ đồng, tăng 40% so với năm 2002.

Tính đến tháng 8/2004 toàn huyện đã có 108 doanh nghiệp, trong đó có 38 doanh nghiệp đã đi vào sản xuất hàng hóa. Giá trị sản xuất CN-TTCN 6 tháng đầu năm 2004 đạt 235,28 tỷ đồng, đạt 51,8% kế hoạch tỉnh giao, tăng 40% so cùng kỳ năm trước.

   Huyện đã chú trọng khôi phục, củng cố và phát triển các làng nghề truyền thống, như: dệt thảm len, chạm bạc, mộc dân dụng, chế biến lương thực, thực phẩm, sản xuất vật liệu xây dựng và cơ khí phục vụ sản xuất hàng tiêu dùng. Khuyến khích các nghề mới như sản xuất nấm rơm, mộc nhĩ, thảm cói, mây tre đan... và tiếp nhận các dự án đầu tư vào địa bàn.

  Nông nghiệp, thủy sản

   Mỹ Hào đã chú trọng khai thác và phát huy các lợi thế sinh thái nông nghiệp của địa bàn nằm ở trung tâm vùng châu thổ sông Hồng, đồng thời là một bộ phận hợp thành vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Huyện đã tập trung cao cho sản xuất nông nghiệp phát triển, chỉ đạo theo hướng sản xuất hàng hóa tăng giá trị thu nhập trên 1 ha canh tác. Chuyển dịch cơ cấu giống, cơ cấu mùa vụ, áp dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất đạt hiệu quả. Nhờ vậy, đã tạo được sự chuyển dịch quan trọng trong cơ cấu sản xuất.

   Năm 2003 toàn huyện thực hiện đề án "dồn ruộng đổi thửa" và đưa 59% diện tích lúa có giá trị hàng hóa vào sản xuất, giá trị sản xuất nông nghiệp, đạt 197 tỷ đồng, tăng 5,9% so với năm 2002; giá trị thu nhập trên 1 ha canh tác đạt 34,5 triệu đồng. 6 tháng đầu năm 2004 đã đưa 63,8% diện tích lúa có giá trị hàng hóa cao vào sản xuất. 

   Đến tháng 6/2004 toàn huyện có 110 mô hình trang trại, trong đó có 55 trang trại đạt tiêu chí chung. Chăn nuôi phát triển khá, quy mô đàn gia súc, gia cầm, sản lượng thuỷ sản đã có sự tăng trưởng đáng kể. Đến nay toàn huyện có 113 con bò sữa, trong đó có 20 con đang cho sữa. Giá trị sản xuất 6 tháng đầu năm 2004 đạt 111,3 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước.

Thương mại, dịch vụ

   Thương mại dịch vụ phát triển đa dạng với tốc độ tăng 29% năm 2002. Huyện có lợi thế về vị trí địa lý, hoạt động thương mại - dịch vụ tương đối mạnh so với các huyện trong tỉnh, tiêu biểu như: thị trấn Bần Yên Nhân, Dị Sử, Bạch Sam. Hình thức dịch vụ phong phú đã mở rộng diện phục vụ tới các làng, xã và thị trường Hà Nội, Hải Phòng.

  5. Quá trình hình thành và phát triển của VKSND huyện Mỹ Hào:

   Cùng với sự ra đời của hệ thống Viện kiểm sát nhân dân các cấp, tại kỳ họp thứ X Quốc hội khoá IX ngày 6/11/1996 về việc điều chỉnh địa giới hành chính một số tỉnh trong đó tỉnh Hải Hưng được chia tách thành 2 tỉnh Hải Dương và Hưng Yên; Viện KSND huyện Mỹ Hào cùng chung sự phát triển của ngành và việc điều chỉnh địa giới hành chính. Thực hiện Nghị định số 90/1999/NĐ-CP ngày 24/7/1999 của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính huyện Mỹ Văn thành 3 huyện: Mỹ Hào, Văn Lâm và Yên Mỹ; Viện trưởng Viện KSND tối cao có Quyết định số 18/QĐ-TC ngày 12/8/1999 thành lập Viện KSND huyện Mỹ Hào từ ngày 1/9/1999. Trong suốt quá trình hoạt động đến nay, Viện KSND huyện Mỹ hào đã giành được nhiều thành tích: Huân chương lao động hạng 3 vào năm 1996; nhiều năm được Viện trưởng Viện KSND tối cao tặng Bằng khen và cờ lưu niệm là tập thể dẫn đầu phong trào thi đua khối.

II.Chức năng, nhiệm vụ:

   Viện kiểm sát nhân dân huyện Mỹ Hào là đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên, có chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp theo quy định của Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân trên địa bàn huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. Viện kiểm sát nhân dân huyện có nhiệm vụ góp phần bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa và quyền làm chủ của nhân dân, bảo vệ tài sản của Nhà nước, của tập thể, bảo vệ tính mạng, sức khoẻ, tài sản, tự do, danh dự và nhân phẩm của công dân, bảo đảm để mọi hành vi xâm phạm lợi ích của Nhà nước, của tập thể, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân đều phải được xử lý theo pháp luật.

III. Cơ cấu tổ chức:

   Viện kiểm sát nhân dân huyện Mỹ Hào có 13 đồng chí (Kiểm sát viên sơ cấp: 6 đồng chí; Kiểm sát viên trung cấp: 2 đồng chí; Kiểm tra viên: 2 đồng chí; cán bộ, nhân viên: 03 đồng chí).

   Viện trưởng: đồng chí Nguyễn Thị Phương Thảo; các Phó Viện trưởng: đồng chí Trần Đăng Vịnh và đồng chí Đỗ Thị Huấn.

IV. Thông tin liên hệ:

Địa chỉ:  Đường 196, Phố Nối, thị trấn Bần Yên Nhân, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên.

Điện thoại: 0221 3943405;  Fax: 0221 3943597;  E-mail: vkshy_myhao@vks.gov.vn


Thông tin nội bộ