CHUYÊN MỤC / VKSND cấp huyện

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN ÂN THI

16/11/2017 | 718

1.Giới thiệu chung:
     1.1.  Đặc điểm về điều kiện tự nhiên, dân số:
     Ân thi là một huyện thuần nông chủ yếu là trồng lúa và trồng cây vụ đông gồm có 21 UBND xã, Thị trấn ( 20 xã, 01 Thị trấn là trung tâm huyện) có diện tích 12.821.08ha, dân số 134 nghìn người, phía bắc giáp huyện ( Yên mỹ, Mỹ Hào), phía nam giáp  huyện ( Tiên Lữ, Phù cừ), phía tây giáp huyện ( Kim động), phía đông giáp huyện( Cẩm Giàng Hải Dương). 
    1.2.  Quá trình hình thành và phát triển:
     Viện kiểm sát nhân dân huyện Ân Thi sáp nhập với VKSND huyện Kim động thành VKSND huyện Kim Thi. Sau gần 20 năm sáp nhập thực hiện Nghị định 05/CP ngày 27/1/1996 của Chính phủ về việc chia huyện Kim thi thành 2 huyện Ân Thi và Kim Động. Thi hành Nghị định trên ngày 9/3/1996 Viện trưởng VKSND Tối Cao có Quyết định số 02/TC- V9 thành lập VKSND huyện Ân Thi và VKSND huyện Kim Động có hiệu lực từ ngày 1/4/1996.

     1.3. Thành tích cao nhất đã đạt được:
     Tập thể đơn vị nhiều năm đã được VKSND tối cao tặng bằng khen  “ Tập thể lao động xuất  sắc”

2. Chức năng nhiệm vụ:
     Hiến pháp năm 2013 và Luật tổ chức VKSND năm 2014 đã quy định VKSND thực hiện chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động Tư pháp.
3. Cơ cấu tổ chức : 
     Đơn vị VKSND huyện Ân Thi hiện có 09 đ/c gồm : Viện trưởng, 02 phó Viện trưởng, 03 Kiểm sát viên, 02 Kiểm tra viên, 01 Chuyên viên, 01 phụ trách kế toán, Hợp đồng theo Nghị định 68  gồm 2 đ/c, trong đó có 01 bảo vệ  và 01 Tạp vụ.
4. Thông tin liên hệ:
- Địa chỉ : Viện kiểm sát nhân dân huyện Ân thi . Đường 3/2 – Phố Hoàng Văn Thụ - TT Ân Thi – huyện Ân Thi – Tỉnh Hưng Yên
- Số điện thoại : 02213.830.227- 02213.830.059
- Số Fax


Thông tin nội bộ