CHUYÊN MỤC / VKSND cấp huyện

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN KIM ĐỘNG

16/11/2017 | 311

1. Giới thiệu chung:

     Sau 17 năm hợp nhất với huyện Ân Thi, tháng 4 – 1996, thực hiện Nghị định số 05/NĐ-CP ngày 27/1/1996 của Chính phủ, huyện Kim Động được tái lập. Diện tích tự nhiên là 114, 684 km2. Huyện nằm ở phía tây nam tỉnh. Phía bắc giáp huyện Khoái Châu; phía tây giáp sông Hồng, bên kia là huyện Phú Xuyên (Hà Nội) và huyện Duy Tiên (Hà Nam); phía nam giáp thành phố Hưng Yên, phía đông giáp các huyện Tiên Lữ và Ân Thi.

     Ngày 06 tháng 08 n¨m 2013 Chính phủ ban hành Nghị quyết số 95/NQ-CP về việc điều chỉnh địa giới hành chính các huyện Kim Động, Tiên Lữ để mở rộng địa giới hành chính thành phố Hưng Yên. Theo đó, điều chỉnh 1.188,92 ha diện tích tự nhiên và 10.740 nhân khẩu của huyện Kim Động (gồm toàn bộ diện tích tự nhiên và nhân khẩu của các xã Hùng Cường, Phú Cường) về thành phố Hưng Yên kể từ 01/01/2014. Hiện nay, diện tích tự nhiên của huyện Kim Động là 102,85 km². Tính đến tháng 9 năm 2014 huyện Kim Động có dân số là 114.447 người sống trên 16 xã và 1 thị trấn.

     Viện kiểm sát nhân dân huyện Kim Động là một trong số những Viện kiểm sát cấp huyện được thành lập cùng với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên ngày 26/7/1960. Trải qua hơn 50 năm xây dựng và phát triển, Viện kiểm sát huyện Kim Động đến nay đã không ngừng củng cố, hoàn thiện và trưởng thành về mọi mặt, hoàn thành tốt chức năng nhiệm vụ của ngành, phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị địa phương, nhiều năm được công nhận là đơn vị xuất sắc. 

2. Chức năng, nhiệm vụ:

     Viện kiểm sát nhân dân huyện Kim Động là đơn vị trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên, có chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp theo quy định của Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân trên địa bàn huyện Kim Động, Hưng Yên. Viện kiểm sát nhân dân huyện Kim Động có nhiệm vụ góp phần bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa và quyền làm chủ của nhân dân, bảo vệ tài sản của nhà nước, của tập thể, bảo vệ tính mạng, sức khoẻ, tài sản, tự do, danh dự và nhân phẩm của công dân, bảo đảm để mọi hành vi xâm phạm lợi ích của nhà nước, của tập thể, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân đều phải được xử lý theo pháp luật.

3. Cơ cấu tổ chức

     Viện kiểm sát nhân dân huyện Kim Động có 11 đồng chí (Kiểm sát viên trung cấp: 2 đồng chí; Kiểm sát viên sơ cấp: 2 đồng chí; Kiểm tra viên: 3 đồng chí; Chuyên viên: 1 đồng chí; Kế toán: 1 đồng chí; Cán bộ, nhân viên: 2 đồng chí).

    Các đ/c lãnh đạo:


 Viện trưởng: Đ/c Đặng Thị Thu Hường
    


 Phó Viện trưởng: Đ/c Đỗ Như Trị
 


Phó Viện trưởng: Đ/c Nguyễn Ngọc Minh.
 

4. Thông tin liên hệ.
 
Địa chỉ: Thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, Hưng Yên.
Điện thoại: 02213. 811504.
Fax: 02213.811011
Email: Vkshy.kimdong@gmail.com


Thông tin nội bộ