CHUYÊN MỤC / Cơ cấu tổ chức

ĐẢNG BỘ VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

16/11/2017 | 309

I. Giới thiệu chung : Đảng bộ VKSND tỉnh Hưng Yên được thành lập tháng 1/1997 sau khi tỉnh Hưng Yên được tái lập,  hiện có 52 đảng viên sinh hoạt tại 11 chi bộ và là đảng bộ trực thuộc đảng bộ khối các cơ quan tỉnh Hưng Yên.

II. Chức năng nhiệm vụ:
1. Chức năng của đảng bộ: Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng yên là hạt nhân chính trị lãnh đạo thực hiện chủ trương đường lối của đảng , chính sách pháp luật của Nhà nước và mọi hoạt động của các chi bộ, các tổ chức đoàn thể trong đảng bộ. Đảng lãnh đạo thông qua Nghị quyết và sự gương mẫu của các đảng viên.

2. Nhiệm vụ của đảng bộ:
- Lãnh đạo công tác tư tưởng.
- Lãnh đạo thực hiện công tác chuyên môn
- Lãnh đạo công tác tổ chức xây dựng đảng
- Lãnh đạo công tác kiểm tra, giám sát thi hành điều lệ Đảng, các Nghị quyết của đảng và pháp luật của Nhà nước
- Lãnh đạo công tác xây dựng các tổ chức đoàn thể và các công việc nội bộ của đảng bộ theo quy định của điều lệ đảng cộng sản Việt nam.

III. Cơ cấu tổ chức:
1- Hệ thống tổ chức của Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên bao gồm: Ban chấp hành đảng ủy và các chi bộ trực thuộc.
Ban chấp hành đảng uỷ là cơ quan lãnh đạo thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của đảng bộ các cấp. Ban chấp hành đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2010 -2015 gồm 9 đồng chí.
 - Đồng chí Đỗ Thanh Bình: Bí thư
 - Đồng chí Vũ Đức Hoan: Phó Bí thư
 - Đồng chí Vũ Đình Hương: Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra.
 - Đồng chí Nguyễn Văn Viện: Uỷ viên
 - Đồng chí Ngô Thị Phi: Ủy viên
 - Đồng chí Phạm Đức Kiên: Ủy viên.
 - Đồng chí Đỗ Minh Chuyên: Ủy viên
 - Đồng chí Vũ Minh Khoa: Ủy viên
 - Đồng chí Bùi Duy Hưng: Ủy viên.
 - Đồng chí Nguyễn Minh Tiến: Ủy viên. 
 - Đồng chí Mai Văn Tuyên: Uỷ viên
2- Các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh có: 
- Chi bộ phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về trật tự xã hội.
- Chi bộ phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm  án hình sự về kinh tế - chức vụ.
- Chi bộ phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về an ninh- ma túy.
- Chi bộ phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm án hình sự.
- Chi bộ phòng kiểm sát việc tạm giữ tạm giam và thi hành án hình sự.
- Chi bộ phòng kiểm sát giải quyết các vụ việc dân sự.
- Chi bộ phòng Khiếu tố.
- Chi bộ phòng Tổ chức cán bộ.
- Chi bộ phòng Kiểm sát thi hành án dân sự.
- Chi bộ phòng Kiểm sát việc giải quyết các vụ việc hành chính, lao động, kinh doanh thương mại...
- Chi bộ Văn phòng tổng hợp – thống kê tội phạm và công nghệ thông tin.

IV- Những thành tích đã đạt được: 
Với nhận thức sâu sắc tổ chức đảng là tế bào nền tảng của Đảng, là hạt nhân chính trị lãnh đạo. Do đó trong những năm qua Đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên đã tập trung chỉ đạo tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các chi bộ đảng trong đó xác định đổi mới phương thức lãnh đạo của tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên là khâu đột phá. Vì vậy các chi, đảng bộ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên hàng năm đã đạt, giữ vững là  đảng bộ "trong sạch vững mạnh", có 75% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, 25% đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhiều đảng viên được Đảng bộ VKSND tỉnh khen thưởng, chi bộ được đảng bộ khối tặng giấy khen, có 7 đồng chí được tặng huy hiệu 30 năm tuổi Đảng, 01 đồng chí được tặng huy hiệu 40 năm tuổi Đảng.

V- Địa chỉ liên hệ: 
Viện KSND tỉnh Hưng Yên - số 456, đường Nguyễn Văn Linh, phường Lam Sơn, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Điện thoại  0221.3865.030.

 


Thông tin nội bộ