CHUYÊN MỤC / Cơ cấu tổ chức

ỦY BAN KIỂM SÁT VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

16/11/2017 | 296

1. Vị trí, chức trách, nhiệm vụ

Uỷ ban kiểm sát Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên nằm trong cơ cấu tổ chức của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh. Uỷ ban kiểm sát họp do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh chủ trì để thảo luận và quyết định những vấn đề quan trọng sau đây:
Việc thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ công tác; Chỉ thị, Quyết định của Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
Báo cáo sơ, tổng kết công tác năm; Báo cáo của Viện trưởng với Hội đồng nhân dân tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy.
Những vụ án hình sự, dân sự, hôn nhân và gia đình, hành chính, kinh tế, lao động quan trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm;
Tham gia xây dựng các điều lệ, nội quy, quy chế làm việc của Viện kiểm sát và những vấn đề quan trọng khác do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao quy định;
Xét, chọn để đề nghị tuyển chọn Kiểm sát viên Viện kiểm sát hai cấp, Kiểm tra viên và Kiểm tra viên chính.
2. Cơ cấu tổ chức 

Uỷ ban kiểm sát Viện KSND tỉnh Hưng Yên có 07 đồng chí, gồm các đồng chí Lãnh đạo Viện kiểm sát tỉnh và một số đồng chí Trưởng phòng nghiệp vụ Viện kiểm sát tỉnh, do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao quyết định.

1. Đồng chí Dương Văn Cảnh – Viện trưởng.
2. Đồng chí Đỗ Thanh Bình – Phó Viện trưởng.
3. Đồng chí Nguyễn Văn Viện – Phó Viện trưởng.
4. Đồng chí Ngô Thị Phi - Phó Viện trưởng.
5. Đồng chí Phạm Đức Kiên – Chánh Văn phòng.
6. Đồng chí Mai Văn Tuyên – Trưởng phòng 1.
7. Đồng chí Vũ Đình Hương – Trưởng phòng 3.

 


Thông tin nội bộ