CHUYÊN MỤC / Các phòng nghiệp vụ

Phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về trật tự xã hội - Phòng 2

15/11/2017 | 305

.

1. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ
Phòng 2 là đơn vị nghiệp vụ thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên có chức năng nhiệm vụ sau:

         Giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức thực hiện nhiệm vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc điều tra, xét xử sơ thẩm án hình sự về trật tự xã hội do cơ quan điều tra Công an tỉnh Hưng Yên điều tra;
        Thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tuân theo pháp luật ở giai đoạn xét xử sơ thẩm đối với những vụ án do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ủy quyền;
        Tham mưu giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên theo dõi, quản lý, hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra nghiệp vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra đối với Viện kiểm sát nhân dân huyện, thành phố về các loại án hình sự thuộc lĩnh vực phòng được phân công làm nhiệm vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm;
        Thực hiện các chuyên đề nghiệp vụ; Phát hiện, tổng hợp vi phạm pháp luật của cơ quan điều tra, Tòa án và các cơ quan, tổ chức khác để tham mưu với Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành các kiến nghị nhằm khắc phục và phòng ngừa vi phạm pháp luật.

2. Cơ cấu tổ chức
      
          Tổng số biên chế của phòng là 07 đồng chí (Kiểm sát viên trung cấp: 03 đồng chí; Chuyên viên: 04 đồng chí).
         Trưởng phòng: đồng chí Nguyễn Minh Tiến.
          Phó trưởng phòng: đồng chí Trần Văn Thành và đồng chí Trần Công Luật.

3. Thông tin liên hệ
Địa chỉ: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên - Số 456 đường Nguyễn Văn Linh - phường Lam Sơn - Thành phố Hưng Yên - tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0221.3865.030.


Thông tin nội bộ