CHUYÊN MỤC / Các phòng nghiệp vụ

Phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án an ninh, ma tuý - Phòng 1

15/11/2017 | 366

.

1. Quá trình hình thành và phát triển:
Phòng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án an ninh, ma tuý (gọi tắt là phòng 1) được thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 01/12/2010, trên cơ sở tách từ Phòng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án trật tự trị an, an ninh và ma tuý.

2. Chức năng của phòng
    Chức năng, nhiệm vụ của Phòng là thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án an ninh, ma tuý và hướng dẫn, đưa ra đường lối giải quyết những vụ án hình sự về an ninh, ma tuý thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện  nếu có vướng mắc bất đồng về đường lối giải quyết án
 3. Cơ cấu tổ chức:
  Phòng có 04 biên chế, gồm:  02 KSV trung cấp; 02 chuyên viên.
Trưởng phòng: đồng chí Đỗ Minh Chuyên
Phó Trưởng phòng: đồng chí Đào Đức Thông

 

 


Trưởng phòng Đỗ Minh Chuyên
 

4. Thông tin liên hệ:
    Địa chỉ: trụ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên -  Số 456 đường Nguyễn Văn Linh - phường Lam Sơn - Thành phố Hưng Yên - tỉnh Hưng Yên.
    Số điện thoại: (0221)3545578


Thông tin nội bộ