CHUYÊN MỤC / Các phòng nghiệp vụ

Phòng Kiểm sát và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp - Phòng 12

15/11/2017 | 266

.

1. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ 
Phòng 12 là đơn vị nghiệp vụ trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên, có chức năng và nhiệm vụ sau:

- Kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp của các cơ quan tư pháp cùng cấp và cấp dưới;

- Tiếp công dân, tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn khiếu nại, tố cáo của công dân, cán bộ, công chức trong ngành Kiểm sát nhân dân theo đúng quy định của pháp luật;

- Tham mưu cho Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố về quản lý, chỉ đạo, kiểm tra công tác tiếp nhận, giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc trách nhiệm của ngành Kiểm sát;

- Hướng dẫn chỉ đạo các Viện kiểm sát nhân dân quận, huyện về công tác khiếu tố. Bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ đối với cán bộ, Kiểm sát viên làm công tác nghiệp vụ kiếu tố trong toàn ngành Kiểm sát Hưng Yên;

- Tiếp nhận, chuyển và kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm;

- Giải quyết, tham gia giải quyết đơn do Phó Viện trưởng phụ trách, Viện trưởng giao.

2. Cơ cấu tổ chức
Tổng số biên chế của phòng là 03 đồng chí, gồm: 01 KSV trung cấp, 01 KSV sơ cấp, 01 Chuyên viên.
Trưởng phòng: đồng chí Đoàn Mạnh Phong.

3. Thông tin liên hệ
Địa chỉ: trụ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên - Số 456 Nguyễn Văn Linh - phường Lam Sơn - thành phố Hưng Yên - tỉnh Hưng Yên.
Điện thoại: 02213.540.758


Thông tin nội bộ