Quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII

30/08/2018 | 9665

Thực hiện Kế hoạch số 51-KH/ĐU ngày 19/7/2018 của Ban Thường vụ Đảng ủy, ngày 27/8/2018 Đảng ủy Viện KSND tỉnh Hưng Yên đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 - khóa XII.

Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Dương Văn Cảnh - Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Viện trưởng Viện KSND tỉnh, đồng chí Đỗ Thanh Bình - Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư Ban Cán sự Đảng, Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh. Tham gia học tập Nghị quyết gồm toàn thể đảng viên, cán bộ công chức, người lao động thuộc Cơ quan Viện KSND tỉnh.

Hội nghị được nghe đồng chí Dương Văn Cảnh truyền đạt những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 26 - NQ/TW ngày 19/5/2018 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; đồng chí Đỗ Thanh Bình truyền đạt những nội dung cơ bản các Nghị quyết số 27-NQ/TW  ngày 21/5/2018, Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp; Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Ảnh đồng chí Dương Văn Cảnh truyền đạt Nghị quyết

 Trong quá trình truyền đạt, các đồng chí đã liên hệ thực tiễn tình hình công tác tổ chức cán bộ của Ngành kiểm sát nói chung và của Viện KSND tỉnh Hưng Yên nói riêng, đồng thời chỉ ra một số nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Ảnh đồng chí Đỗ Thanh Bình truyền đạt Nghị quyết

Tại Hội nghị này, đồng chí Vũ Đức Hoan – Phó Bí thư Đảng ủy đã thông qua và chủ trì thảo luận dự thảo chương trình hành động của Đảng ủy về thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 - khóa XII và yêu cầu các chi bộ tổ chức cho cán bộ, đảng viên tiếp tục thảo luận Nghị quyết tại đơn vị và viết thu hoạch cá nhân gửi về Văn phòng Đảng ủy đúng thời hạn quy định.

Ảnh đồng chí Vũ Đức Hoan phát biểu tại hội nghị

Việc học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 - khóa XII của Đảng là cơ sở để Đảng ủy, các chi bộ trực thuộc chỉ đạo xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết. Đây là đợt sinh hoạt chính trị thiết thực giúp cán bộ, đảng viên nắm vững, hiểu rõ những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết.

                                                                                                                                            Văn phòng Đảng ủy


Thông tin nội bộ