CHUYÊN MỤC / Các phòng nghiệp vụ

Phòng Tổ chức cán bộ - Phòng 15

15/11/2017 | 328

Phòng Tổ chức cán bộ là đơn vị trực thuộc Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên. Khi Viện KSND tỉnh Hưng Yên được tái lập, bộ phận Tổ chức cán bộ được ghép chung với Văn phòng tổng hợp, đến tháng 02/2002 được tách ra thành phòng Tổ chức cán bộ - Khiếu tố, tháng 8/2009 bộ phận Khiếu tố được tách ra thành hai phòng độc lập là phòng Khiếu tố (phòng 7) và Phòng Tổ chức cán bộ (phòng 9). Tháng 6 năm 2015 chuyển thành Phòng 15

1. Chức năng nhiệm vụ

       Với trách nhiệm nghiên cứu, đề xuất với Viện trưởng Viện KSND tỉnh; hướng dẫn kiểm tra và quản lý nhà nước đối với toàn ngành kiểm sát địa phương về công tác tổ chức cán bộ. Tham mưu giúp Viện trưởng Viện KSND tỉnh về bố trí sắp xếp cán bộ và bộ máy làm việc, công tác tuyển dụng, điều động luân chuyển, quy hoạch, bổ nhiệm chức vụ cho cán bộ lãnh đạo và các chức danh pháp lý; Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; quản lý cán bộ. Thực hiện các chính sách, chế độ về tiền lương, bảo hiểm xã hội, thâm niên nghề, phụ cấp nghề....bảo đảm quyền lợi của cán bộ, công chức theo quy định của Nhà nước và của ngành.
       Hiện nay tổng số cán bộ của toàn ngành là 146 người và 19 hợp đồng lao động theo Nghị định 68 của Chính phủ. (Trong đó Kiểm sát viên trung cấp 31 người, Kiểm sát viên sơ cấp 51 người). Cán bộ, lãnh đạo quản lý và Kiểm sát viên hai cấp đang được từng bước sắp xếp và kiện toàn. Công tác quy hoạch luân chuyển, bố trí sắp xếp, sử dụng cán bộ phù hợp với khả năng của từng người và đặc điểm của từng đơn vị được thực hiện thường xuyên, khoa học có tác dụng phát huy sở trường hạn chế tồn tại thiếu sót của từng cán bộ, kiểm sát viên tăng cường hiệu quả công tác kiểm sát.
       Trong những những năm tiếp theo, công tác tổ chức cán bộ cần tiếp tục tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện cán bộ, kiểm sát viên nhất là cán bộ quản lý có đầy đủ phẩm chất đạo đức, lý luận chính trị vững vàng và chuyên môn nghiệp vụ giỏi, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ của ngành, cấp uỷ địa phương giao cho.

2. Cơ cấu tổ chức

Phòng có 03 biên chế, gồm: 01 KSV trung cấp; 01 KSV sơ cấp; 01 Chuyên viên
Trưởng phòng: Đồng chí Vũ Minh Khoa.
Phó Trưởng phòng: Đồng chí Hoàng Anh Tuấn.

3. Thông tin liên hệ:
        Địa chỉ: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên - Số 456 Nguyễn Văn Linh - phường Lam Sơn - Thành phố Hưng Yên - tỉnh Hưng Yên.


Thông tin nội bộ