CHUYÊN MỤC / Cơ cấu tổ chức

Phòng Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin

16/11/2017 | 356

.

1. Vị trí, chức năng, nhiệm vụ:

Phòng thống kê tội phạm là đơn vị nghiệp vụ trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, có chức năng quản lý và tổ chức hoạt động thống kê hình sự, thống kê tội phạm liên ngành, thống kê kết quả hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp của ngành Kiểm sát Hưng Yên; Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý, chỉ đạo điều hành và trong công tác nghiệp vụ thống kê của Viện kiểm sát hai cấp.

 Phòng thống kê tội phạm có nhiệm vụ sau:

- Giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh trong việc tổ chức thực hiện các chế độ báo cáo thống kê của Viện kiểm sát hai cấp; chủ trì, phối hợp với các cơ quan tư pháp tổ chức thực hiện thống kê hình sự, thống kê liên ngành;

- Tham mưu giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh quản lý, hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ thống kê công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và các Viện kiểm sát nhân dân huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh;

- Tham mưu giúp Viện trưởng trong việc quản lý hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác thống kê, công tác quản lý chỉ đạo điều hành; hướng dẫn và quản lý về kỹ thuật công nghệ thông tin ở Viện kiểm sát hai cấp.

 

2. Cơ cấu tổ chức

Tổng số biên chế của phòng gồm 04 đồng chí (Kiểm sát viên trung cấp: 01 đồng chí; Kiểm sát viên sơ cấp: 01 đồng chí;  Chuyên viên: 02 đồng chí).

Trưởng phòng: đồng chí Tống Thị Ninh

Phó trưởng phòng: Đồng chí Bùi Duy Hưng

 

3. Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên - Số 456 Nguyễn Văn Linh - phường Lam Sơn - thành phố Hưng Yên - tỉnh Hưng Yên

Điện thoại: 02213.556.718


Thông tin nội bộ