CHUYÊN MỤC / Các phòng nghiệp vụ

Phòng Kiểm sát việc giải quyết các vụ, việc dân sự, hôn nhân và gia đình - Phòng 9

15/11/2017 | 263

Kiểm sát việc tuân theo pháp luật của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng trong quá trình giải quyết các vụ việc dân sự.

I) Chức năng, nhiệm vụ:       

     Kiểm sát việc tuân theo pháp luật của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng trong quá trình giải quyết các vụ việc dân sự.
Cụ thể:
1. Kiểm sát việc thông báo thụ lý vụ, việc dân sự của Tòa án;
2. Tham gia phiên tòa, phiên họp giải quyết vụ việc dân sự ở các thủ tục sơ thẩm, phúc thẩm theo quy định của Bộ luật TTDS;
3. Tham gia hỏi đương sự và những người tham gia tố tụng khác tại các phiên tòa, phiên họp và phát biểu ý kiến của VKSND về việc giải quyết vụ việc dân sự;
4. Kiểm sát việc tuân theo pháp luật tại phiên tòa, phiên họp của Hội đồng xét xử và những người tham gia tố tụng;
5. Kiểm sát bản án, quyết định giải quyết vụ việc dân sự của Tòa án;
6. Yêu cầu Tòa án xác minh, thu thập chứng cứ trên cơ sở khiếu nại của đương sự; yêu cầu đương sự, cá nhân, cơ quan, tổ chức cung cấp hồ sơ, tài liệu, vật chứng để xem xét việc kháng nghị;
7. Yêu cầu Tòa án cùng cấp và cấp dưới chuyển hồ sơ vụ việc dân sự để xem xét, quyết định việc kháng nghị;
8. Kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm các bản án, quyết định giải quyết vụ việc dân sự của Tòa án theo quy định của pháp luật TTDS;
9. Yêu cầu hoãn Thi hành án, quyết định tạm đình chỉ thi hành án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật khi thực hiện kháng nghị theo thẩm quyền;
10. Thực hiện quyền yêu cầu, quyền kiến nghị đối với các vi phạm của Tòa án trong quá trình giải quyết vụ việc dân sự theo quy định của pháp luật.
        Ngoài ra, Phòng 9 còn được lãnh đạo viện giao nhiệm vụ tham mưu cho lãnh đạo viện trong việc thống kê, báo cáo trong lĩnh vực KSGQCVVDS; kiểm tra, hướng dẫn và tập huấn nghiệp vụ cho các đơn vị VKSND các huyện, thành phố trực thuộc tỉnh Hưng Yên.

II) Cơ cấu tổ chức:
Phòng có 4 biên chế bao gồm: 04 KSV trung cấp, 01 KTV

Trưởng phòng: Đồng chí Vũ Đức Hoan.
Phó trưởng phòng: Đồng chí Hoàng Thị Ngọc Tú

III) Thông tin liên hệ:
        Địa chỉ: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên - Số 456 Nguyễn Văn Linh - phường Lam Sơn - Thành phố Hưng Yên - tỉnh Hưng Yên.
        ĐT: 02213 865 035


Thông tin nội bộ