Đại hội Đảng bộ Viện KSND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2020 - 2025

19/05/2020 | 1436

Trong hai ngày 12 và 13/5/2020 Đảng bộ Viện KSND tỉnh Hưng Yên tổ chức Đại hội đảng bộ lần thứ XV nhiệm kỳ 2020 – 2025. Tham dự đại hội có đồng chí Trần Thị Thanh Thủy – Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban tuyên giáo Tỉnh Ủy; Dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đỗ Thị Hương – Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư thường trực phụ trách Đảng bộ khối Cơ quan – Doang nghiệp tỉnh; Đồng chí Dương Văn Cảnh – Tỉnh Ủy viên, Bí thư Ban cán sự đảng, Viện trưởng VKSND tỉnh Hưng Yên. Ngoài ra còn có các Đại biểu là Bí thư các Chi, Đảng bộ cơ sở các Sở, Ban, Ngành, Doanh nghiệp trực thuộc Đảng bộ khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên cùng với 59 đảng viên thuộc Đảng bộ Viện KSND tỉnh Hưng Yên tham dự Đại hội.

     Theo báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Viện KSND tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2015 – 2020 cho thấy trong nhiệm kỳ qua Ban chấp hành Đảng bộ Viện KSND tỉnh Hưng Yên không ngừng đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; Đảng viên, công chức và người lao động Viện KSND tỉnh Hưng Yên phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Toàn cảnh Đại hội

          Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng được coi trọng; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được tăng cường. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị tiếp tục được triển khai sâu rộng, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, rèn luyện phẩm chất chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống cho cán bộ, Đảng viên. Nguyên tắc tập trung dân chủ được thực hiện trên tất cả các lĩnh vực, tạo sự đoàn kết, đồng thuận, nhất trí của tập thể Đảng Ủy, lãnh đạo đơn vị và cán bộ, Đảng viên trong Đảng bộ.

          Công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm; hoạt động của tổ chức đoàn thể có nhiều chuyển biến tích cực. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Cấp ủy và lãnh đạo các Chi bộ trực thuộc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị luôn nhạy bén, linh hoạt. Đội ngũ cán bộ, Đảng viên Đảng bộ VKSND tỉnh Hưng Yên không ngừng phát triển về số lượng, chất lượng, có bản lĩnh chính trị vững vàng, năng động, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, góp phần xây dựng Đảng bộ vững mạnh, toàn diện.

Đồng chí Đỗ Thị Hương – Tỉnh Ủy viên, Phó Bí thư thường trực phụ trách Đảng bộ khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh

phát biểu chỉ đạo Đại hội

          Phát biểu tại Đại hội đồng chí Đỗ Thị Hương – Tỉnh Ủy viên, Phó Bí thư thường trực, phụ trách Đảng bộ khối Cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh đánh giá cao hoạt động Thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp của Viện KSND tỉnh Hưng Yên, đảm bảo việc truy tố, xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật không để xảy ra trường hợp nào bị oan sai hoặc bỏ lọt tội phạm. Phát hiện kịp thời các vi phạm để kiến nghị, kháng nghị, góp phần đảm bảo pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất. Giữ vững an ninh, chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

        Đại hội đã bầu Ban chấp hành Đảng bộ gồm 09 đồng chí: Đồng chí Đỗ Thanh Bình, Nguyễn Văn Viện; Nguyễn Minh Tiến, Lê Lương Chưởng; Lương Xuân Quyền; Vũ Đình Hương; Vũ Đức Thủy; Hoàng Thị Ngọc Tú; Bùi Duy Hưng. Đại hội Đảng bộ Viện KSND tỉnh lần thứ XV nhiệm kỳ 2020 - 2025 được Ban Thường vụ Đảng bộ Khối Cơ quan - Doanh nghiệp tỉnh lựa chọn thí điểm trực tiếp bầu Bí thư Đảng ủy tại Đại hội. Kết quả đồng chí Đỗ Thanh Bình được bầu làm Bí thư Đảng ủy VKSND tỉnh với tỷ lệ số phiếu đạt 100%. Đại hội cũng đã bầu ra 03 đồng chí để tham gia dự Đại hội Đảng bộ cấp trên trong đó có 02 đồng chí chính thức và 01 đồng chí dự khuyết.

Một số hình ảnh của Đại hội:

      Hoàng Huyền – Đảng bộ VKSND tỉnh Hưng Yên


Thông tin nội bộ