Công đoàn cơ sở Viện KSND huyện Khoái Châu tổ chức thành công Đại hội công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028

28/04/2023 | 291

Thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam và Kế hoạch của Liên đoàn Lao động huyện Khoái Châu về tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở, tiến tới Đại hội XII Công đoàn huyện Khoái Châu, ngày 20/4/2023 Công đoàn cơ sở Viện KSND huyện Khoái Châu đã tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở, nhiệm kỳ 2023 -2028.

Tham dự và chỉ đạo Đại hội, có đồng chí Đặng Minh Lương, Ủy viên Ban thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Liên đoàn lao động huyện Khoái Châu; đồng chí Vũ Văn Hậu, Huyện ủy viên, Bí thư chi bộ, Viện trưởng VKSND huyện Khoái Châu và toàn thể đoàn viên Công đoàn cơ sở VKSND huyện Khoái Châu.

Đồng chí Đặng Minh Lương tặng hoa chúc mừng Đại hội

Báo cáo tổng kết hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2017 - 2022, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2023 – 2028 nêu rõ: Nhiệm kỳ 2017-2022, Công đoàn cơ sở VKSND huyện Khoái Châu đã bám sát các văn bản chỉ đạo của công đoàn cấp trên, Nghị quyết Đại hội Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022, Ban Chấp hành Công đoàn đã thực hiện có hiệu quả Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của Công đoàn các cấp. Thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo Điều lệ công đoàn, thường xuyên quan tâm, chăm lo chế độ, chính sách, quyền và lợi ích chính đáng của đoàn viên công đoàn. Đại hội cũng được nghe báo cáo về phương hướng hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028, theo đó Ban Chấp hành Công đoàn VKSND huyện tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tổ chức các hoạt động phong trào đảm bảo phù hợp với đặc điểm, tình hình hoạt động của đơn vị, góp phần xây dựng đội ngũ công chức, người lao động trong đơn vị vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.  

Đồng chí Đặng Minh Lương trao Giấy khen của LĐLĐ huyện Khoái Châu cho đồng chí Vũ Văn Hậu

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Đặng Minh Lương đã ghi nhận và biểu dương những kết quả tích cực mà Công đoàn cơ sở VKSND huyện Khoái Châu đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời công bố và trao Giấy khen của Liên đoàn Lao động huyện Khoái Châu cho đồng chí Vũ Văn Hậu do có thành tích xuất sắc trong công tác công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022.

 Ban chấp hành Công đoàn Viện kiểm sát huyện Khoái Châu nhiệm kỳ 2023-2028

Đại Hội  đã bầu ra Ban chấp hành khóa mới với 3 đồng chí và bầu ra 01 đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn huyện Khoái Châu khóa XII.

Tập thể đoàn viên công đoàn VKSND huyện Khoái Châu chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội

Nhiệm kỳ mới 2023 – 2028, với những thử thách trước mắt nhưng với tinh thần đoàn kết và tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, toàn thể đoàn viên Công đoàn VKSND huyện Khoái Châu quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

                                                                                              Lâm Thị Xuyến - VKSND huyện Khoái Châu


Thông tin nội bộ