CHUYÊN MỤC / Hoạt động kiểm sát

Viện KSND huyện Kim Động ban hành kiến nghị đối với Tòa án nhân dân huyện Kim Động trong công tác thi hành án hình sự

26/03/2024 | 92

Xác định công tác Thi hành án hình sự là khâu cuối cùng của quá trình giải quyết vụ án hình sự, có vai trò rất quan trọng trong hoạt động thi hành án hình sự nhằm đảm bảo các Bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật được thi hành nghiêm chỉnh và thống nhất.

Kiểm sát viên làm việc với Tòa án nhân dân huyện Kim Động về công tác thi hành án hình sự

          Để việc thi hành án hình sự theo đúng quy định của pháp luật và nâng cao chất lượng công tác Thi hành án hình sự. Viện KSND huyện Kim Động đã chú trọng công tác phát hiện vi phạm thông qua kiểm sát thi hành án hình sự, những vi phạm cụ thể như sau:

         Quyết định thi hành án phạt tù số 88/2023/QĐ-CA ngày 25/10/2023 của Tòa án nhân dân huyện Kim Động, đối với người chấp hành án phạt tù Nguyễn Văn Thanh theo Bản án hình sự sơ thẩm số 51 ngày 11/9/2023 của Tòa án nhân dân huyện Kim Động không bị kháng cáo, kháng nghị nên Bản án có hiệu lực ngày 11/10/2023 nhưng đến ngày 25/10/2023, Tòa án nhân dân huyện Kim Động mới ra Quyết định thi hành án phạt tù nêu trên. Như vậy, thời hạn ra Quyết định thi hành án phạt tù chậm 07 ngày, vi phạm khoản 2 Điều 364 Bộ luật Tố tụng hình sự.

        Quyết định hoãn chấp hành án phạt tù số 01/2024/THAHS-QĐ ngày 28/02/2024 của Tòa án nhân dân huyện Kim Động, đối với người chấp hành án phạt tù Phạm Văn Dũng. Tòa án ra Quyết định hoãn chấp hành án phạt tù ngày 28/02/2024 nhưng đến ngày 08/3/2024 mới gửi cho Viện KSND huyện Kim Động là chậm 07 ngày, vi phạm điểm b khoản 3 Điều 24 Luật Thi hành án hình sự.

        Thông báo số 01/2024/TB-TA ngày 11/3/2024 về việc sắp hết thời hạn hoãn chấp hành án phạt tù đối với người bị kết án Nguyễn Tố Quỳnh. Theo quyết định hoãn chấp hành án phạt tù đối với Nguyễn Tố Quỳnh thì thời hạn hoãn hết vào ngày 14/3/2024 nhưng ngày 11/3/2024, Tòa án nhân dân huyện Kim Động mới ra Thông báo nêu trên. Như vậy, Tòa án nhân dân huyện Kim Động đã ra chậm Thông báo về việc sắp hết thời hạn hoãn chấp hành án phạt tù, vi phạm khoản 6 Điều 25 Luật Thi hành án hình sự.

       Viện KSND huyện Kim Động đã ban hành kiến nghị số 01/KN-VKSKĐ ngày 18/3/2024, yêu cầu Chánh án Tòa án nhân dân huyện Kim Động khắc phục những vi phạm phạm pháp luật nêu trên trong thi hành án hình sự và thực hiện việc ra, gửi các quyết định, thông báo về thi hành án hình sự theo đúng quy định của pháp luật.

        Sau khi nhận được Kiến nghị nêu trên của Viện kiểm sát nhân dân huyện Kim Động, Chánh án Tòa án nhân dân huyện Kim Động đã tổ chức họp, rút kinh nghiệm nghiêm túc trong công tác thi hành án hình sự tại đơn vị và có văn bản trả lời tiếp thu việc thực hiện kiến nghị nêu trên.

 

Nguyễn Thị Yến - Viện KSND huyện Kim Động

 

 


Thông tin nội bộ