CHUYÊN MỤC / Hoạt động kiểm sát

Viện KSND huyện Ân Thi: Tăng cường phối hợp hướng dẫn, kiểm tra hoạt động kiểm tra, xác minh sơ bộ nguồn tin tội phạm của Công an cấp xã trên địa bàn

10/04/2024 | 80

     Vừa qua, Đoàn kiểm tra liên ngành Viện KSND huyện Ân Thi và Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ân Thi đã phối hợp kiểm tra, hướng dẫn hoạt động kiểm tra, xác minh sơ bộ tố giác, tin báo về tội phạm tại Công an thị trấn Ân Thi, Công an các xã Vân Du, Đa Lộc và Phù Ủng.Việc thực hiện công tác phối hợp này nhằm tổ chức triển khai và thực hiện nghiêm quy định của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự; Thông tư liên tịch số 01/2021/TTLTngày 29/11/2021 của Liên ngành Trung ương và Quy chế phối hợp liên ngành giữa Viện kiểm sát và Cơ quan điều tra trong phối hợp hướng dẫn, kiểm tra hoạt động kiểm tra, xác minh sơ bộ nguồn tin tội phạm của Công an cấp xã trên địa bàn huyện.

 

Đoàn kiểm tra tiến hành làm việc tại Công an thị trấn Ân Thi

        Qua việc kiểm tra sổ sách, hồ sơ và các tài liệu thể hiện hoạt động kiểm tra, xác minh sơ bộ nguồn tin về tội phạm tại Công an cấp xã, Đoàn kiểm tra nhận thấy các đơn vị đãđã bố trí cán bộ trực để tiếp nhận tố giác, tin báo về tội,mở các loại sổ theo dõi và ghi chép đầy đủ, rõ ràng, đúng theo mẫu quy định, các tin báo tội phạm và tin về an ninh trật tự được phân loại rõ ràng, cơ bản chuyển các tin báo, tố giác về tội phạm đến Cơ quan điều tra đúng thời hạn quy định. Bên cạnh đó,Đoàn kiểm tra cũng đã chỉ ra một số tồn tại tại Công an các xã, thị trấn,đồng thời hướng dẫn Công an các xã, thị trấnthực hiện một số quy định mới của về công tác tiếp nhận, giải quyết nguồn tin về tội phạm có liên quan đến nhiệm vụ, quyền hạn của Công an cấp xã.Tất cả nội dung chỉ đạo, hướng dẫn của Đoàn kiểm tra đều được các đồng chí Trưởng Công an các xã, thị trấn tiếp thu và sẽ chỉ đạo rút kinh nghiệm, quán triệt đến cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị để thực hiện nghiêm túc trong thời gian tới.

         Thông qua công tác hướng dẫn, kiểm tra Liên ngành đã giúp cho lực lượng Công an các xã, thị trấn hiểu rõ và thực hiện quy định pháp luật chặt chẽ hơn như các hoạt động kiểm tra, xác minh sơ bộ tố giác, tin báo về tội phạm thuộc thẩm quyền, thời hạn chuyển tố giác, tin báo cũng như một số kỹ năng khi tiếp nhận, xử lý nguồn tin về tội phạm, quan trọng là đã giải đáp các vướng mắc, khó khăn ban đầu của Công an xã, thị trấn một cách trực tiếp, cụ thể từ đó đảm bảo việc tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm của Công an xã đúng quy định của pháp luật./.

Phạm Văn Việt – Viện KSND huyện Ân Thi


Thông tin nội bộ