CHUYÊN MỤC / Hoạt động kiểm sát

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC NĂM 2021

14/01/2021 | 433

Đ/c Dương Văn Cảnh - Viện trưởng VKSND tỉnh Hưng Yên phát biểu chỉ đạo khai mạc Hội nghị

Sáng ngày 12/01/2021 được sự đồng ý của Lãnh đạo Viện KSND tối cao và của Thường trực Tỉnh ủy, Viện KSND tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021. Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Dương Văn Cảnh Viện trưởng VKSND tỉnh Hưng Yên; các đồng chí Phó viện trưởng VKSND tỉnh Hưng Yên; Lãnh đạo các phòng, kiểm sát viên trung cấp trực thuộc VKSND tỉnh Hưng Yên; Lãnh đạo Viện KSND các huyện, thị xã, thành phố và các đồng chí đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”.

Đồng chí Đỗ Thanh Bình, Phó viện trưởng VKSND tỉnh Hưng Yên trình bày báo cáo 

Tại Hội nghị, Đồng chí Đỗ Thanh Bình, Bí thư Đảng ủy, Phó viện trưởng Viện KSND tỉnh Hưng Yên trình bảy tóm tắt kết quả công tác năm 2020 của ngành Kiểm sát tỉnh Hưng Yên. Theo đó xác định trong năm 2020 Viện kiểm sát hai cấp tỉnh Hưng Yên đã thực hiện tốt Chỉ thị công tác năm 2020 của Viện trưởng VKSND tối cao, Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tích cực chủ động phối hợp với các ban ngành đoàn thể, nhất là cơ quan bảo vệ pháp luật tham mưu cho Cấp ủy Đảng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả với các loại tội phạm; tập trung giải quyết được nhiều vụ án phức tạp, kéo dài, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Lãnh đạo VKS hai cấp tiếp tục đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo điều hành và công tác tổ chức cán bộ; siết chặt trật tự, kỷ cương trong Ngành, chủ động thực hiện nhiều biện pháp mang tính đột phá nhằm nâng cao hiệu quả công tác chuyên môn nghiệp vụ.

Đ/c Nguyễn Văn Viện, tỉnh ủy viên, Phó viện trưởng VKSND tỉnh Hưng Yên trình bày Nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác thi đua khen thưởng và phát động phong trào thi đua năm 2021

Đồng chí Nguyễn Văn Viện, Tỉnh ủy viên, Phó viện trưởng VKSND tỉnh Hưng Yên trình bày Nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác thi đua khen thưởng năm 2021, xác định tiếp tục thực hiện phương châm: “Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả”. Ngành Kiểm sát tỉnh Hưng Yên phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp theo Nghị quyết của Quốc hội, Chỉ thị của Viện trưởng VKSND tối cao, Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch công tác năm 2021 của Viện KSND tỉnh Hưng Yên. Đồng thời đồng chí Nguyễn Văn Viện còn phát động phong trào thi đua năm 2021: tiếp tục hưởng ứng và thực hiện tốt các phong trào thi đua do VKSND tối cao và địa phương phát động, gắn với hoạt động thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành; thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và tiếp tục hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” ; xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”. Phấn đấu không để xảy ra oan, sai và bỏ lọt tội phạm, kiểm sát chặt chẽ việc tuân thủ pháp luật trong hoạt động tư pháp.

Đ/c Ngô Thị Phí – Phó viện trưởng VKSND tỉnh điều hành tham luận

Trên cơ sở Báo cáo tổng kết công tác năm 2020, Kế hoạch và Nhiệm vụ chỉ tiêu thi đua năm 2021 của Viện KSND tỉnh, các đơn vị Viện KSND cấp huyện và các Phòng nghiệp vụ đã phát biểu tham luận, đánh giá những tồn tại, yếu kém của từng khâu công tác và đưa ra các giải pháp khắc phục trong năm 2021.

Đ/c Lương Xuân Quyền - Chánh Văn Phòng VKSND tỉnh Hưng Yên đọc các Quyết định khen thưởng

Tiếp theo đ/c Lương Xuân Quyền - Chánh Văn phòng VKSND tỉnh Hưng Yên thông qua các Quyết định khen thưởng đối với Viện KSND tỉnh Hưng Yên, các đơn vị VKSND cấp huyện, Phòng nghiệp vụ và các cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2020.

Một số hình ảnh nhận thành tích khen thưởng

Kết thúc Hội nghị đồng chí Dương Văn Cảnh – Viện trưởng VKSND tỉnh Hưng Yên đã đánh giá trong năm 2020 tình hình vi phạm tội phạm gia tăng, tính chất mức độ nguy hiểm cao nhưng nhìn chung trật tự trị an trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định; mặc dù do ảnh hưởng đại dịch Covid - 19 nhưng ngành Kiểm sát tỉnh Hưng Yên đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so với yêu cầu của Quốc hội và của Ngành đặt ra. Bên cạnh đó vẫn còn nhiều mặt tồn tại, yếu kém cần phải có biện pháp để khắc phục trong năm 2021; đồng chí Viện trưởng cũng yêu cầu đội ngũ cán bộ, Lãnh đạo, Kiểm sát viên hai cấp kiểm sát tỉnh Hưng Yên cần phải nâng cao hơn nữa vai trò, trách nhiệm của mình để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

                                                                                                     Hoàng Huyền - VPTH VKSND tỉnh Hưng Yên

 


Thông tin nội bộ