CHUYÊN MỤC / Hoạt động kiểm sát

Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Mỹ phối hợp đảm bảo quyền bầu cử của người bị tạm giữ, tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an Huyện

24/05/2021 | 908

Trong những ngày qua, Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Mỹ đã chủ động phối hợp với Nhà tạm giữ Công an huyện Yên Mỹ trong việc lập danh sách cử tri, kịp thời bổ sung người mới bị tạm giữ, tạm giam vào danh sách cử tri, trao thẻ cử tri và niêm yết danh sách cử tri, niêm yết bản tóm tắt tiểu sử ứng cử viên Đại biểu để đảm bảo cho người bị tạm giữ, tạm giam tại Nhà tạm giữ công an Huyện thực hiện quyền bầu cử của mình theo quy định của Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam, Luật Bầu cử Đại Biểu Quốc Hội và Hội đồng nhân dân.

Chiều ngày 23 tháng 5 năm 2021, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Yên Mỹ có mặt tại Nhà tạm giữ Công an Huyện để kiểm sát đảm bảo quyền bầu cử của người bị tạm giữ, người bị tạm giam trong việc lựa chọn bầu Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Kết quả xác định, Tổ Bầu cử số 03, thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ và Nhà tạm giữ Công an Huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên đã tổ chức để các cử tri là người đang bị tạm giữ, tạm giam thực hiện quyền bầu cử trong không khí dân chủ, trang nghiêm, đúng pháp luật và đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh covit19.

Một số hình ảnh trong ngày bầu cử tại Nhà tạm giữ Công an huyện Yên Mỹ:

Người bị tạm giữ, tạm giam tìm hiểu tiểu sử ứng cử viên Đại biểu

Trao phiếu bầu cử cho người bị tạm giữ, tạm giam

Người bị tạm giữ, tạm giam thực hiện quyền và nghĩa vụ bầu cử của cử tri

                                                                                                                             Nguyễn Thị Huyền Trang

                                                                                                                            Viện KSND huyện Yên Mỹ


Thông tin nội bộ