CHUYÊN MỤC / Hoạt động kiểm sát

Viện kiểm sát nhân dân huyện Ân Thi giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

02/04/2021 | 1110

Thực hiện Thông báo số 03/TB-MTTQ-BTT ngày 23/02/2021 của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện Ân Thi về việc phân bổ cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Ân Thi nhiệm kỳ 2021 – 2026. Ngày 08/3/2021, Viện kiểm sát nhân dân huyện Ân Thi đã tổ chức Hội nghị giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026, đồng chí Vũ Chí Thanh- Phó Bí thư Chi bộ, Phó viện trưởng chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo cùng toàn bộ công chức, người lao động công tác tại Viện kiểm sát nhân dân huyện Ân Thi.

Toàn cảnh Hội nghị

Tại hội nghị, đồng chí Vũ Chí Thanh – Phó Bí thư Chi bộ, Phó viện trưởng đã phổ biến về Thông báo số 03/TB-MTTQ-BTT ngày 23/02/2021 của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện Ân Thi, mục đích yêu cầu của Hội nghị, số lượng, tiêu chuẩn, tiểu sử của đồng chí Đặng Thị Thu Hường – Huyện uỷ viên, Bí thư Chi bộ, Viện trưởng và đồng chí Nguyễn Thị Hữu – Kiểm sát viên - là những người được đơn vị giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026, tiêu chuẩn của đại biểu Hội đồng nhân dân theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương.

Các đại biểu biểu quyết giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026.

Thảo luận, nhận xét về người được giới thiệu ứng cử, các đại biểu nhất trí nội dung đánh giá đồng chí Đặng Thị Thu Hường và đồng chí Nguyễn Thị Hữu trong quá trình công tác luôn có bản lĩnh chính trị và lập trường tư tưởng vững vàng, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với công việc được giao; có phẩm chất đạo đức tốt; có lối sống giản dị, trong sạch, lành mạnh; không tham nhũng, quan liêu, cơ hội, vụ lợi; không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, phai nhạt lý tưởng; không có biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; có tinh thần bảo vệ lẽ phải, bảo vệ công lý. Thực hiện tốt nội quy, quy chế, quy định của ngành và của đơn vị. Luôn đoàn kết, gương mẫu, quy tụ và phát huy sức mạnh của tập thể, được lãnh đạo, công chức và người lao động và nhân dân tin tưởng, tín nhiệm... Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và đủ độ tuổi theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương. 

Sau khi thảo luận, 100% đại biểu biểu quyết nhất trí giới thiệu đồng chí Đặng Thị Thu Hường – Huyện uỷ viên, Bí thư Chi bộ, Viện trưởng và đồng chí Nguyễn Thị Hữu – Kiểm sát viên ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026. 


Đồng chí  Đặng Thị Thu Hường – Huyện uỷ viên, Bí thư Chi bộ, Viện trưởng phát biểu.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đặng Thị Thu Hường – Huyện uỷ viên, Bí thư Chi bộ, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Ân Thi, đại diện cho các đồng chí ứng cứ phát biểu cảm ơn các đại biểu đã tín nhiệm đối với các đồng chí; đồng thời khẳng định, nếu được trúng cử các đồng chí sẽ phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân, đồng chí cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của các đại biểu nhằm thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao./.

                                                                                                            Vũ Đức Sam – Viện KSND huyện Ân Thi

 


Thông tin nội bộ