CHUYÊN MỤC / Các phòng nghiệp vụ

Phòng Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm án hình sự - Phòng 7

15/11/2017 | 295

.

1. Giới thiệu chung:
Phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử phúc thẩm án hình sự, trước đây là Phòng Kiểm sát xét xử hình sự, được thành lập ngay sau khi tái lập VKSND tỉnh Hưng Yên(1997). Năm 2003 được chuyển thành phòng Kiểm sát xét xử phúc thẩm - giám đốc thẩm, tái thẩm án hình sự. Tháng 6 năm 2015 chuyển thành Phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử phúc thẩm án hình sự (Phòng 7). Thành tích cao nhất đạt được: Huân chương lao động hạng 3

2. Chức năng nhiệm vụ: 
         Phòng 7 là đơn vị nghiệp vụ thuộc Viện KSND tỉnh Hưng Yên có chức năng nhiệm vụ sau:
- Thực hành quyền công tố và kiểm sát tuân theo pháp luật tại các phiên toà phúc thẩm án hình sự của Toà án nhân dân tỉnh Hưng Yên.
- Tham mưu đề xuất  với lãnh đạo Viện KSND tỉnh Hưng Yên kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm các bản án, quyết định hình sự của Toà án nhân dân cấp huyện, thành phố thuộc tỉnh Hưng Yên theo quy định của BLTTHS.
- Kiểm tra, hướng dẫn chỉ đạo công tác kiểm sát xét xử hình sự đối với Viện KSND cấp huyện.
- Phòng ngừa tội phạm, vi phạm pháp luật, phát hiện thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước, kiến nghị khắc phục vi phạm, tuyên truyền, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân.
- Kiến nghị với Tòa án nhân dân cùng cấp và cấp dưới khắc phục vi phạm trong hoạt động xét xử, phối hợp với các phòng nghiệp vụ khác thuộc Viện KSND tỉnh Hưng Yên hướng dẫn áp dụng pháp luật đối với Viện KSND cấp huyện.

3. Cơ cấu tổ chức:
Phòng có 05 biên chế, gồm: 03 KSV trung cấp, 01 KTV, 01chuyên viên.

Trưởng phòng: đồng chí Vũ Đình Hương.
Phó trưởng phòng: đồng chí Vũ Đức Thủy..

4. Thông tin liên hệ: 
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên - Số 456 đường Nguyễn Văn Linh - phường Lam Sơn - Thành phố Hưng Yên - tỉnh Hưng Yên
Số điện thoại: 02213.865.037


Thông tin nội bộ