CHUYÊN MỤC / Các phòng nghiệp vụ

Phòng Thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về kinh tế và chức vụ - Phòng 3

15/11/2017 | 308

.

I/ Vị trí, chức năng, nhiệm vụ:

       Phòng thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án hình sự về kinh tế và chức vụ (Sau đây gọi tắt là Phòng 3) là đơn vị nghiệp vụ thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên, hoạt động và chịu sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên. Từ khi thành lập Phòng 3được giao chức năng, nhiệm vụ cụ thể:

         

                                                                

               1. Giúp Viện trưởng tổ chức thực hiện nhiệm vụ thực hành quyền công tố, kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động điều tra, xét xử sơ thẩm án hình sự thuộc các tội: xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, các tội phạm về chức vụ, các tội phạm về tham nhũng, các tội xâm phạm sở hữu, các tội phạm công nghệ cao, các tội phạm về môi trường do Cơ quan điều tra Công an tỉnh Hưng Yên trực tiếp điều tra hoặc do các cơ quan điều tra khác của Công an tỉnh thực hiện. Thực hành quyền công tố,  kiểm sát xét xử sơ thẩm các vụ án do Vụ 1 và Vụ 1B Viện kiểm sát nhân dân tối cao ủy quyền xét xử.

            2. Giúp Viện trưởng theo dõi, hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm tra nghiệp vụ đối với các VKSND huyện, thành phố về án hình sự thuộc các tội phạm mà phòng được phân công thực hành quyền công tố, kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử;      

            3. Phát hiện, tổng hợp vi phạm pháp luật trong hoạt động điều tra, xét xử  sơ thẩm của Cơ quan điều tra, Tòa án và các cơ quan, tổ chức khác để tham mưu cho Viện trưởng VKSND tỉnh Hưng Yên ban hành kiến nghị, yêu cầu thực hiện các biện pháp khắc phục và phòng ngừa vi phạm pháp luật;

            4. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Viện trưởng giao.

            II/ Cơ cấu tổ chức của đơn vị:

 Phòng có 05 biên chế, gồm: 02 KSV trung cấp;  03 chuyên viên.

 Trưởng phòng: đồng chí Mai Văn Tuyên

  Phó trưởng phòng: đồng chí Nguyễn Hải Triều

            III/ Thông tin liên hệ

            Địa chỉ: trụ sở  Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên  - Số 456 Nguyễn Văn Linh - phường Lam Sơn - thành phố Hưng Yên -  tỉnh Hưng Yên

            Điện thoại: 0221.3 551.591

 

 


Thông tin nội bộ