CHUYÊN MỤC / Cơ cấu tổ chức

Tập thể lãnh đạo VKSND tỉnh Hưng Yên

28/02/2017 | 4026

1) Đồng chí: Dương Văn Cảnh - Viện trưởng;

2) Đồng chí: Đỗ Thanh Bình - Phó Viện trưởng;

3) Đồng chí: Nguyễn Văn Viện - Phó Viện trưởng;

4) Đồng chí: Ngô Thị Phi - Phó Viện trưởng;


Thông tin nội bộ