CHUYÊN MỤC / Hoạt động kiểm sát

Kiến nghị vi phạm của Tòa án trong việc ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án Dân sự - Hành chính

29/04/2021 | 853

            Để thực hiện tốt công tác đột phá  năm 2021 là: “Nâng cao chất lượng kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật; hạn chế đến mức thấp nhất án cải sửa hoặc hủy để xét xử lại có trách nhiệm của Viện kiểm sát”.Thông qua công tác kiểm sát giải quyết án Dân sự - Hành chính của Tòa án hai cấp, đặc biệt qua công tác kiểm sát việc ra quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án Dân sự - Hành chính cũng như việc theo dõi đôn đốc và tiếp tục giải quyết đối với án tạm đình chỉ của Tòa án hai cấp tỉnh Hưng Yên. Phòng Kiểm sát án Dân sự - Hành chính, Viện KSND tỉnh Hưng Yên đã phát hiện một số Thẩm phán của Tòa án cấp huyện đã vi phạm tố tụng trong việc ra quyết định tạm đình chỉ theo quy định tại khoản 1 Điều 214 và khoản 4 Điều 215 BLTTDS như: Ra quyết định không có căn cứ; Vẫn thực hiện một số hoạt động tố tụng trong thời gian vụ án đang tạm đình chỉ, cụ thể: Quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự với lý do cần đợi kết quả định giá tài sản (trong khi tại thời điểm ra quyết định tạm đình chỉ vụ án, Thẩm phán chưa ban hành quyết định định giá tài sản);  Ra quyết định định giá tài sản, tiến hành xem xét thẩm định tại chỗ, lấy lời khai của các đương sự…trong thời gian vụ án đang tạm định chỉ.

             Để những vi phạm được khắc phục kịp thời, Phòng 9 đã tham mưu cho Lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh ban hành Kiến nghị đối với Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng công tác kiểm sát loại án này. Kiến nghị của Viện kiểm sát được Tòa án tiếp thu./.

                                                

                                                                                                Hà Thị Dung


Thông tin nội bộ