CHUYÊN MỤC / Hoạt động kiểm sát

Hội nghị kiểm điểm hoạt động của tập thể Ban cán sự Đảng năm 2020

25/12/2020 | 229

Thực hiện Hướng dẫn số 31 - HD/TU ngày 25 - 11- 2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên về việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng đối với tổ chức đảng, đảng viên; tập thể, cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2020. Ngày 21/12/2020, tại trụ sở Viện KSND tỉnh Hưng Yên, Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị kiểm điểm hoạt động của tập thể Ban cán sự đảng và cá nhân lãnh đạo, quản lý năm 2020.

Đại biểu dự  Hội nghị có đồng chí Nguyễn Tuấn Phong - Tỉnh Ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Tỉnh ủy và các đồng chí đại diện cho các Ban xây dựng Đảng trực thuộc Tỉnh ủy.

Thành phần tham dự Hội nghị thuộc ngành Kiểm sát Hưng Yên có đồng chí Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên Ban cán sự đảng; các đồng chí đại diện Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội Cựu chiến binh và Trưởng phòng nghiệp vụ Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên.

Ảnh toàn cảnh hội nghị

Khai mạc hội nghị, đồng chí Dương Văn Cảnh, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên quán triệt, nội dung chương trình hội nghị, đồng chí nêu rõ việc kiểm điểm phải thực hiện nghiêm túc theo đúng yêu cầu và hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên, kiểm điểm tập thể trước, cá nhân sau, người đúng đầu trước, cấp phó sau. Kiểm điểm tập thể Ban cán sự Đảng và cá nhân các thành viên Ban cán sự Đảng phải đánh giá toàn diện những kết quả đạt được cũng như những mặt còn hạn chế, tồn tại trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo ngành Kiểm sát Hưng Yên, đồng thời đưa ra các giải pháp khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05 - CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị.

Sau lời phát biểu khai mạc của đồng chí Bí thư Ban cán sự Đảng, Hội nghị tiến hành kiểm điểm tập thể Ban cán sự Đảng. Đồng chí Đỗ Thanh Bình - Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh Hưng Yên trình bày báo cáo kiểm điểm tập thể năm 2020, nội dung báo cáo và các ý kiến phát biểu tại hội nghị, đặc biệt là ý kiến phát biểu của đồng chí Nguyễn Tuấn Phong - Tỉnh Ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Tỉnh ủy đều khẳng định: năm 2020 mặc dù còn gặp nhiều khó khăn về biên chế và kinh phí hoạt động, tình hình bệnh dịch Covid 19 có lúc diễn biến phức tạp song tập thể Ban cán sự Đảng Viện KSND tỉnh đã đoàn kết, thống nhất nỗ lực phấn đấu, kịp thời chỉ đạo hai cấp kiểm sát tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 42-CT/TU ngày 26/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hưng Yên về lãnh đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp năm 2020; Chỉ thị số 01/CT-VKSTC ngày 17/12/2019 của Viện trưởng Viện KSND tối cao về công tác của ngành KSND năm 2020 với kết quả nổi bật là: 100% cán bộ, Đảng viên ngành Kiểm sát tỉnh Hưng Yên đều có phẩm chất đạo đức tốt, lập trường tư tưởng vững vàng, không có đồng chí nào có vi phạm phải xử lý kỷ luật. Viện KSND tỉnh đã tổ chức thành công Hội nghị điển hình tiên tiến (2015 - 2020) Kỷ niệm 60 năm thành lập ngành Kiểm sát nhân dân (26/7/1960 - 26/7/2020); phối hợp với cấp ủy địa phương và Đảng ủy cơ quan, Văn phòng Viện kiểm sát tỉnh tổ chức thành công Đại hội chi bộ cấp huyện và Đảng bộ Viện KSND tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025, thực hiện thí điểm bầu Bí thư Đảng ủy trực tiếp tại Đại hội. Kết quả giới thiệu nhân sự tham gia cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025: 01 đồng chí Phó Viện trưởng tỉnh trúng cử tham gia Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên; 10 đồng chí Viện trưởng Viện KSND cấp huyện trúng cử vào Ban chấp hành đảng bộ cấp huyện. Hai cấp kiểm sát đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu nghiệp vụ do ngành dọc cấp trên giao, phục vụ kịp thời nhiệm vụ chính trị tại địa phương. Tổng kết phong trào thi đua năm 2020, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Hưng Yên đã công nhận 19/19 đơn vị đạt danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”, trong đó công nhận 06 đơn vị đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, 190/190 đồng chí đạt “Lao động tiên tiến”, 22 đồng chí đạt danh hiệu “Chiến sỹ thi đua cơ sở”; tặng “Giấy khen” cho 05 đơn vị và 23 đồng chí. Đồng thời đề nghị Viện trưởng Viện KSND tối cao công nhận “Tập thể lao động xuất sắc” và tặng “Cờ thi đua ngành Kiểm sát nhân dân” cho Viện KSND tỉnh Hưng Yên; công nhận “Chiến sỹ thi đua cơ sở” cho đồng chí Viện trưởng VKSND tỉnh và “Chiến sỹ thi đua Ngành kiểm sát” cho 01 đồng chí; đề nghị tặng “Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua khối” cho 02 đơn vị trực thuộc.

Với thành tích nêu trên, tập thể Ban cán sự Đảng Viện KSND tỉnh Hưng Yên thống nhất đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hưng Yên xét công nhận  đơn vị “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” năm 2020.

Sau phần kiểm điểm tập thể, các đồng chí lãnh đạo Viện và Ủy viên Ban cán sự Đảng tiến hành kiểm điểm cá nhân. Việc kiểm điểm được tiến hành nghiêm túc, đúng quy định, kết quả: 01 đồng chí được đánh giá “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”, 04 đồng chí được đánh giá “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” năm 2020.

Kết luận hội nghị, đồng chí Dương Văn Cảnh xác định hội nghị đã hoàn thành các nội dung đề ra, đảm bảo có chất lượng theo đúng Hướng dẫn của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Với vai trò là người đứng đầu ngành Kiểm sát Hưng Yên, với tinh thần cầu thị, đồng chí tiếp thu các ý kiến nhận xét, đóng góp của các đại biểu, trong thời gian tới sẽ cùng tập thể Ban cán sự Đảng, lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh luôn nêu cao tinh thần dân chủ, đề cao trách nhiệm cá nhân, đoàn kết, thống nhất để lãnh đạo, chỉ đạo ngành Kiểm sát Hưng Yên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ do ngành dọc cấp trên và cấp ủy địa phương giao góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.     

                                                                   Vũ Thanh Huyền - Phòng Tổ chức cán bộ VKSND tỉnh Hưng Yên


Thông tin nội bộ