CHUYÊN MỤC / Hoạt động kiểm sát

Cán bộ Kiểm sát huyện Yên Mỹ tiếp xúc cử tri vận động bầu cử tham gia Hội đồng nhân dân huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026

11/05/2021 | 1074

Tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện bộ máy chính quyền Nhà nước, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, Tập thể cán bộ Cơ quan Viện kiểm sát huyện Yên Mỹ đã giới thiệu đồng chí Mai Văn Tuyên, Ủy viên Ban Chấp hành Huyện ủy huyện Yên Mỹ, Bí thư Chi bộ, Viện trưởng VKSND huyện Yên Mỹ và đồng chí Nguyễn Văn Thơ, Đảng viên, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Mỹ tham gia ứng cử Đại biểu HĐND huyện Yên Mỹ khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Toàn cảnh hội nghị

Kết quả qua ba lần Hội nghị hiệp thương, hai đồng chí cán bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Mỹ được giới thiệu tham gia ứng cử đã được Ủy ban bầu cử huyện Yên Mỹ lựa chọn đưa vào danh sách chính thức những người ứng cử Đại biểu HĐND huyện Yên Mỹ khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 để cử tri bầu vào ngày 23/5/2021.

Thực hiện Kế hoạch của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Yên Mỹ về tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử. Sáng ngày 08/4/2021, tại Hội trường UBND xã Lý Thường Kiệt, đơn vị bầu cử số 5, gồm 03 xã: Tân Việt, Minh Châu, Lý Thường Kiệt, các đồng chí Mai Văn Tuyên và Nguyễn Văn Thơ đã tiến hành tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử. Tại Hội nghị, hai đồng chí cán bộ Viện kiểm sát huyện Yên Mỹ tham gia ứng cử đã báo cáo với cử tri về chương trình hành động nếu được bầu làm đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Yên Mỹ khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026; lắng nghe tiếp thu ý kiến, đề đạt nguyện vọng của cử tri và cùng cử tri thảo luận trao đổi dân chủ, thẳng thắn và cởi mở những vấn đề cùng quan tâm.

Kết thúc Hội nghị, cử tri và Ban Thường vụ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Yên Mỹ đã ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm trước cử tri, trước Đảng và Nhà nước của những người ứng cử Đại biểu HĐND huyện Yên Mỹ khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 tại đơn vị bầu cử số 5, trong đó nổi bật là hai đồng chí cán bộ Viện kiểm sát huyện Yên Mỹ./.

Một số hành ảnh tại hội nghị:

Đ/c Mai Văn Tuyên báo cáo với cử tri về chương trình hành động

Đ/c Nguyễn Văn Thơ báo cáo với cử tri về chương trình hành động

                                                                                                       

                                                                                                                         Nguyễn Kiên Cường

                                                                                                           Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Mỹ


Thông tin nội bộ