CHUYÊN MỤC / Tin trong nước

Tiến hành chất vấn việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội

01/11/2018 | 13735

Sáng ngày 30/10, tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội bắt đầu hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn về việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn từ đầu nhiệm kỳ đến hết Kỳ họp thứ 4. Phiên chất vấn dự kiến tiến hành trong 3 ngày.

Sáng ngày 30/10, tiếp tục Chương trình Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XIV, Quốc hội bắt đầu hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn về việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn từ đầu nhiệm kỳ đến hết Kỳ họp thứ 4. Phiên chất vấn dự kiến tiến hành trong 3 ngày.

Toàn cảnh phiên chất vấn và trả lời chất vấn

Phát biểu mở đầu phiên chất vấn, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, thời gian qua, việc thực hiện 6 nghị quyết của Quốc hội đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, từng lĩnh vực có chuyển biến tích cực, thể hiện sự quyết tâm, tinh thần trách nhiệm cao của Chính phủ và các thành viên Chính phủ trong công tác chỉ đạo điều hành, triển khai thực hiện, đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội. Những nội dung mà Quốc hội nêu ra trong 6 nghị quyết đều gắn với yêu cầu thực tiễn của cuộc sống; có những nội dung có thể thực hiện được ngay, có những nội dung cần có thời gian, lộ trình cụ thể để triển khai một cách đồng bộ. Bên cạnh đó, có một số nội dung còn chậm được triển khai hoặc triển khai chưa hiệu quả, nên cử tri và nhân dân vẫn tiếp tục kiến nghị.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, dù nhiều nội dung đã được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận, xem xét, tuy nhiên cần thiết phải có sự đánh giá tổng thể để làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, từ đó có những giải pháp để tháo gỡ kịp thời, nâng cao hơn nữa trách nhiệm thực hiện của các cơ quan chịu sự giám sát. Đây cũng là thái độ, trách nhiệm của Quốc hội trong việc giám sát đến cùng và cũng thể hiện sự đồng hành với Chính phủ, các ngành trong việc triển khai các yêu cầu đã được Quốc hội đề ra trong các nghị quyết về giám sát, nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, tại kỳ họp này, hoạt động chất vấn sẽ không theo nhóm vấn đề như thông lệ, mà các đại biểu Quốc hội sẽ trực tiếp chất vấn về các nội dung liên quan đến thực hiện 6 nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn. Nội dung chất vấn thuộc lĩnh vực nào thì trách nhiệm trả lời sẽ do các Bộ trưởng, trưởng ngành đó chịu trách nhiệm trả lời. Những vấn đề liên quan đến điều hành chung của Chính phủ thì các Phó thủ tướng Chính phủ trả lời. Riêng đối với câu hỏi thuộc lĩnh vực của Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ do Phó thủ tướng phụ trách lĩnh vực đó trả lời. Sau các phần trả lời của các thành viên Chính phủ tại mỗi phiên chất vấn, Thủ tướng Chính phủ sẽ báo cáo làm rõ thêm những nội dung liên quan thuộc trách nhiệm của Chính phủ. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu Quốc hội nêu câu hỏi ngắn, gọn, rõ ý, bảo đảm đúng thời gian quy định; người trả lời cần đi thẳng vào vấn đề mà đại biểu quan tâm, đồng thời làm rõ trách nhiệm, nêu rõ phương hướng khắc phục trong thời gian tới.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại phiên chất vấn

Ngay sau phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Quốc hội đã nghe Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trình bày Báo cáo việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về hoạt động giám sát chuyên đề, chất vấn tại kỳ họp từ đầu nhiệm kỳ đến hết kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV.

Báo cáo của Chính phủ nêu rõ, sau kỳ họp thứ 2, thứ 3 và thứ 4 Khóa XIV, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 43/2017/QH14, Nghị quyết số 56/2017/QH14 về giám sát chuyên đề, các Nghị quyết số 33/2016/QH14, số 44/2017/QH14 và số 55/2017/QH14 về hoạt động chất vấn, trong đó yêu cầu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2016-2020; tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong các lĩnh vực công thương, tài nguyên và môi trường, giáo dục và đào tạo, nội vụ, nông nghiệp và phát triển nông thôn, văn hoá, thể thao và du lịch, y tế, kế hoạch và đầu tư, tài chính, ngân hàng, thông tin và truyền thông. Ngoài ra, Quốc hội giao Chính phủ có trách nhiệm chỉ đạo việc nâng cao chất lượng kiểm tra, xử lý tội phạm để hạn chế mức thấp nhất việc trả hồ sơ yêu cầu điều tra bổ sung, nhất là đối với các vụ án tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng; chỉ đạo Uỷ ban nhân dân, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố có liên quan thực hiện đúng quy định tại Điều 60 của Luật Tố tụng hành chính, chấm dứt việc không chấp hành các bản án, quyết định hành chính đã có hiệu lực pháp luật của Toà án, báo cáo kết quả việc thi hành án hành chính.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cho biết, xác định những nhiệm vụ đã cam kết tại các phiên chất vấn qua các kỳ họp có ảnh hưởng lớn trong công tác chỉ đạo, điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc với quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra. Thủ tướng Chính phủ và các thành viên Chính phủ với kế hoạch rõ ràng, phân công cụ thể, thống nhất hành động, sâu sát thực tiễn, giải quyết những nhiệm vụ trọng tâm và vấn đề phát sinh theo thẩm quyền, đề cao vai trò của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực, tạo sự thống nhất, thông suốt, minh bạch trong thực hiện nhiệm vụ.

Cụ thể, đối với Nghị quyết số 43/2017/QH14 về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2016 – 2020, thời gian qua, Chính phủ đã tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn về an toàn thực phẩm. Kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm các cấp. Công tác phòng chống ngộ độc thực phẩm được tiếp tục tập trung. Chính sách về đầu tư hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất, kinh doanh thực phẩm đồng bộ với quy hoạch vùng, cơ sở sản xuất an toàn được tiếp tục hoàn thiện. Công tác đào tạo, tập huấn, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ quản lý, thanh tra, kiểm nghiệm về an toàn thực phẩm luôn được các Bộ, ngành quan tâm, tổ chức thực hiện nghiêm túc…

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình trình bày Báo cáo trước Quốc hội

Thực hiện Nghị quyết số 56/2017/QH14 về tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, Chính phủ đã triển khai công tác cải cách hành chính được thực hiện một cách toàn diện. Theo đó, nhiều Bộ, ngành, địa phương đã ban hành Chương trình hành động hoặc Kế hoạch để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết; đồng thời, đã chủ động tổ chức hội nghị để chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc triển khai có hiệu quả các chương trình, kế hoạch sau khi phê duyệt. Thủ tướng Chính phủ đã chủ trì các cuộc đối thoại giữa Chính phủ với doanh nghiệp và nhiều hội nghị, diễn đàn liên quan đến cải cách hành chính, xúc tiến thương mại, đầu tư, qua đó, đã kịp thời chỉ đạo các Bộ, ngành rà soát, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách và thủ tục hành chính, nhất là trên các lĩnh vực trọng tâm như tín dụng, thuế, phí, đất đai, đầu tư, xây dựng, môi trường, xuất nhập khẩu. Bên cạnh đó, Tin học hóa quản lý hành chính nhà nước luôn được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan tâm chỉ đạo thực hiện, coi đây vừa là nhiệm vụ vừa là giải pháp quan trọng giúp nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, xây dựng, phát triển Chính phủ điện tử, tăng cường các giao dịch trực tuyến, giảm tối đa giấy tờ hành chính; đóng góp quan trọng vào việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy hành chính, tinh giản biên chế.

Ngoài các Nghị quyết về giám sát chuyên đề của Quốc hội, Chính phủ cũng đã nghiêm túc thực hiện các Nghị quyết của Quốc hội về chất vấn tại kỳ họp từ đầu nhiệm kỳ đến hết kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cũng thẳng thắn thừa nhận, chất lượng xây dựng thể chế còn một số hạn chế, bất cập, chưa đáp ứng yêu cầu; việc xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh còn chậm; công tác phối hợp giữa các Bộ, cơ quan chưa hiệu quả; công tác quản lý, điều hành một số ngành, lĩnh vực còn bất cập nhưng chậm được khắc phục. Những tồn tại, hạn chế có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan, thiếu quyết liệt trong triển khai nhiệm vụ, kỷ luật của một bộ phận cán bộ, công chức chưa cao, chưa làm hết trách nhiệm, tổ chức bộ máy một số cơ quan chưa thực sự tinh gọn, thể chế về công tác cán bộ còn bất cập nhưng chậm được sửa đổi, bổ sung, chính quyền địa phương một số nơi chưa sâu sát thực tiễn, chưa chủ động theo dõi, nắm bắt tình hình, còn bị động, bất ngờ trong xử lý tình huống phát sinh, công tác thông tin tuyên truyền định hướng dư luận xã hội còn hạn chế.

Tiếp sau đó, Quốc hội cũng được nghe Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí trình bày các Báo cáo việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn từ đầu nhiệm kỳ đến hết Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV; Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày Báo cáo tổng hợp nội dung thẩm tra của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội về việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn từ đầu nhiệm kỳ đến hết Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV; Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng ban Dân nguyện của Quốc hội Nguyễn Thanh Hải trình bày Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV.

Sau khi nghe các báo cáo trên, các đại biểu Quốc hội đặt các câu hỏi chất vấn các thành viên Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về việc thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề và chất vấn từ đầu nhiệm kỳ đến hết Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV.

Thu Phương

(quochoi.vn)

 


Thông tin nội bộ