CHUYÊN MỤC / Kiểm sát viên viết

Tâm sự cùng anh

28/12/2018 | 13453

Bài thơ là lời tâm sự của nữ Kiểm sát viên với người chồng của mình về tình yêu nghề, yêu ngành Kiểm sát.

(theo kiemsat.vn)


Thông tin nội bộ