CHUYÊN MỤC / Tin trong ngành

Phong trào thi đua khen thưởng của ngành KSND thực sự phong phú, toàn diện và xuyên suốt tới địa phương

14/12/2018 | 36044

Đó là đánh giá của đồng chí Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương, Trưởng Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương, Trưởng đoàn kiểm tra của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương trong buổi làm việc tại VKSND tối cao sáng nay (ngày 13/12).

 

Đồng chí Bùi Mạnh Cường, Phó Viện trưởng VKSND tối cao trình bày Báo cáo kết quả công tác thi đua khen thưởng ngành KSND

     Theo báo cáo tóm tắt kết quả thi đua, khen thưởng của VKSND tối cao (từ ngày 01/12/2016 đến 30/10/2018) do đồng chí Phó Viện trưởng Bùi Mạnh Cường trình bày, toàn ngành KSND đã tổ chức phong trào thi đua, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng do Thủ Tướng Chính phủ phát động và tiếp tục hưởng ứng phong trào thi đua “cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2, phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau”. Đồng thời, VKSND tối cao tiếp tục tổ chức phong trào thi đua xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm tra viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm”; phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc và Kỷ niệm 58 năm ngày thành lập ngành KSND,...

     Với sự nỗ lực phấn đấu của toàn ngành KSND trong phong trào thi đua, nhiều chỉ tiêu nghiệp vụ đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức so với yêu cầu của Quốc hội, của ngành KSND đặt ra. Tại Lễ kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc do Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức, VKSND tối cao đã vinh dự được tặng Cờ thi đua của Chính phủ do có thành tích xuất sắc trong hoạt động thi đua của Khối thi đua các bộ, ban, ngành Nội chính Trung ương năm 2017.

     Tại buổi làm việc, đại diện các bộ, ban, ngành trong Khối thi đua Nội chính Trung ương; các thành viên Đoàn kiểm tra đã khảo sát, đánh giá và đóng góp ý kiến về phong trào thi đua của ngành KSND để toàn Khối học tập, trao đổi kinh nghiệm.

      Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Trần Thị Hà chúc mừng và ghi nhận những cố gắng cũng như sự quan tâm, chú trọng của lãnh đạo VKSND tối cao đối với công tác Thi đua Khen thưởng. Đồng chí đánh giá phong trào thi đua, khen thưởng của VKSND tối cao thời gian qua thực sự phong phú, toàn diện về hình thức, có nhiều đổi mới về nội dung và xuyên suốt tới địa phương; chú trọng hình thức khen thưởng đột xuất, kịp thời động viên khích lệ, có tính giáo dục và nêu gương.

Đồng chí Trần Thị Hà, Thứ trưởng Bộ Nội vụ, Trưởng đoàn kiểm tra của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

     Trưởng đoàn kiểm tra của Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương Trần Thị Hà nhấn mạnh, để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng trong thời gian tới, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng ngành KSND cần tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm như: Làm tốt hơn công tác tuyên truyền về tư tưởng thi đua của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tuyên truyền tấm gương điển hình tiên tiến của các đơn vị để nuôi dưỡng và nhân rộng ra toàn ngành, lựa chọn hình thức nhằm biểu dương và tôn vinh các gương điển hình; tiếp tục bám sát nhiệm vụ trọng tâm cấp bách của ngành để xây dựng chủ đề thi đua cho từng năm công tác, đồng thời lựa chọn hình thức thi đua phù hợp với đặc thù của từng địa phương, tăng cường công tác kiểm tra thi đua khen thưởng để từ đó phát hiện các nhân tố mới điển hình; tiếp tục phát huy hình thức khen thưởng đột xuất,...

      Cuối cùng, đồng chí Trần Thị Hà yêu cầu Hội đồng Thi đua - Khen thưởng ngành KSND tiếp tục rà soát, sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện và ban hành các Thông tư, dự thảo, sáng kiến liên quan đến công tác thi đua khen thưởng cho phù hợp với tình hình mới hiện nay; tổ chức tập huấn, trao đổi kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác thi đua khen thưởng.

(theo kiemsat.vn)


Thông tin nội bộ