CHUYÊN MỤC / Kiểm sát viên viết

CHÀO MỪNG 60 NĂM THÀNH LẬP NGÀNH KIỂM SÁT NHÂN DÂN

27/07/2020 | 2146

Tuổi đời nay đã tám mươi

Tai tinh mắt sáng tiếng cười còn vang

Sáng ra đi bộ quanh làng

Chiều về thể dục nhịp nhàng trong sân

Đêm buông dưới ánh trăng ngân

Chén trà thư giãn suy gần ngẫm xa

Đẹp sao kiểm sát ngành ta

Sáu mươi năm ấy nở hoa tháng ngày

Niềm vui bạn trẻ hôm nay

Bảo vệ pháp luật việc hay ta làm

Khó khăn chụm lại hội đàm

Kiểm sát vững mạnh quê hương đẹp giàu

Bác Đỗ Viết Huề - Nguyên KSV cao cấp VKSND tối cao;

                                           Nguyên Viện trưởng VKSND huyện Mỹ Văn (nay là Văn Lâm)


Thông tin nội bộ