CHUYÊN MỤC / Các phòng nghiệp vụ

Phòng Kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật - Phòng 10

15/11/2017 | 278

.

       1.Vị trí, chức năng, nhiệm vụ
Phòng 10 là đơn vị nghiệp vụ trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên có chức năng kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc giải quyết các vụ án hành chính, kinh doanh thương mại, lao động và phá sản doanh nghiệp theo thẩm quyền được quy định tại Luật tổ chức Viện kiểm sát nhân dân, Bộ luật tố tụng dân sự và Luật tố tụng hành chính.

Phòng 10 có các nhiệm vụ sau:

       Giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong hoạt động giải quyết các vụ án hành chính, kinh doanh thương mại, lao động và phá sản doanh nghiệp ở các trình tự sơ thẩm, phúc thẩm; giúp Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành kháng nghị, kiến nghị đối với các bản án, quyết định của Toà án cùng cấp và Toà án cấp dưới có vi phạm;

       Tham mưu, đề xuất với lãnh đạo Viện kiểm sát nhân dân tỉnh về quản lý và chỉ đạo hướng dẫn các Viện kiểm sát huyện, thành phố về công tác kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính, kinh tế, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật. Thực hiện chế độ kiểm tra thường xuyên, định kỳ các Viện kiểm sát huyện, thành phố về thực hiện chương trình, kế hoạch công tác kiểm sát giải quyết các vụ án hành chính, kinh tế, lao động và phá sản doanh nghiệp. Trả lời các vụ, việc do các Viện kiểm sát huyện, thành phố thỉnh thị, báo cáo;

 

        Tiếp nhận, quản lý và giải quyết quyết đơn, thư khiếu nại liên quan đến những vụ việc hành chính, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật trong quá trình giải quyết và xét xử của Toà án, kịp thời phát hiện vi phạm của các bản án, quyết định để kiến nghị và kháng nghị theo thẩm quyền;

       Giải quyết các việc khác theo quy định của pháp luật và phục vụ nhiệm vụ chính trị địa phương theo sự phân công của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên.

2. Cơ cấu tổ chức 
      Phòng có 3 biên chế, bao gồm: 02 KSV trung cấp, 01 KSV sơ cấp
      Trưởng phòng: đồng chí Nguyễn Thế Vụ
      Phó trưởng phòng: đồng chí Hoàng Văn Hưng

3. Thông tin liên hệ
     Địa chỉ:  trụ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên - Số 456 Nguyễn Văn Linh - phường Lam Sơn - thành phố Hưng Yên - tỉnh Hưng Yên
      Điện thoại: 0221.3865.050 (đồng chí Vụ).


Thông tin nội bộ