CHUYÊN MỤC / Các phòng nghiệp vụ

Phòng Kiểm sát thi hành án dân sự - Phòng 11

15/11/2017 | 282

.

1. Vị trí, chức năng,  nhiệm vụ, 
        Phòng 11 là đơn vị nghiệp vụ trực thuộc Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên có chức năng và nhiệm vụ sau

- Kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong lĩnh vực thi hành án dân sự của Cơ quan thi hành án dân sự, Chấp hành viên, cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan trong việc thi hành bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật và những bản án, quyết định được thi hành ngay theo quy định của pháp luật nhằm đảm bảo cho pháp luật được thực hiện nghiêm chỉnh và thống nhất;

- Tham mưu cho Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch công tác kiểm sát thi hành án dân sự theo yêu cầu kế hoạch công tác kiểm sát hàng năm của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, hướng dẫn nghiệp vụ các Viện kiểm sát nhân dân huyện, thành phố.

- Giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân và các tổ chức xã hội...trong lĩnh vực thi hành án dân sự; phát hiện các vi phạm;

- Đề xuất với Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh ban hành các văn bản kháng nghị, kiến nghị khi phát hiện vi phạm thông qua công tác kiểm sát thi hành án dân sự;

- Giải quyết các việc khác theo sự phân công của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh.

2. Cơ cấu tổ chức
Phòng có 03 biên chế, gồm : 01 KSV trung cấp, 01KSV sơ cấp, 01chuyên viên .
Trưởng phòng: đồng chí Đinh Văn Dũng

3. Thông tin liên hệ
       Địa chỉ:  trụ sở Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên - Số 456 Nguyễn Văn Linh - phường Hiến Nam - thành phố Hưng Yên - tỉnh Hưng Yên
       Điện thoại: 0221.3550.641


Thông tin nội bộ