CHUYÊN MỤC / Tin trong ngành

VKSND các cấp chủ động cung cấp thông tin cho cơ quan báo chí của ngành

28/12/2018 | 12419

Ngày 20/12/2018, Viện trưởng VKSND tối cao đã ký Quyết định số 596/QĐ-VKSTC ngày 20/12/2018 của VKSND tối cao về vệc ban hành Quy định phối hợp cung cấp thông tin tuyên truyền giữa các cơ quan, đơn vị thuộc VKSND.

    Quy định này áp dụng đối với báo Bảo vệ pháp luật, Tạp chí Kiểm sát và các đơn vị khác thuộc VKSND tối cao, VKSND cấp cao, VKSND cấp tỉnh, VKSND cấp huyện

    04 hình thức cung cấp thông tin 

 Điều 4 Quy định các hình thức cung cấp thông tin giữa các đơn vị, gồm:

- Trao đổi trực tiếp, bằng văn bản hoặc qua hộp thư điện tử của VKSND.

- Trả lời phỏng vấn của nhà báo, phóng viên Báo Bảo vệ pháp luật, Tạp chí Kiểm sát.

-  Gửi thông cáo báo chí, nội đung trả lời cho Báo Bảo vệ pháp luật, Tạp chí Kiểm sát.

 - Các hình thức cung cấp thông tin khác.

Ảnh minh họa (Internet)

    06 loại thông tin được cung cấp

1. Chương trình, kế hoạch công tác THQCT, KSHĐTP và các công tác khác của VKSND.

2. Kết quả, bài học kinh nghiệm từ thực tiễn công tác THQCT, KSHĐTP và xây dựng ngành KSND; kết quả nghiên cứu đề tài khoa học, đề án, chuyên đề nghiệp vụ; tài liệu hội nghị, hội thảo, tập huấn về các lĩnh vực công tác thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ngành.

3. Đề xuất, kiến nghị khắc phục những khó khăn, vướng mắc, bất cập trong thực hiện chức năng nhiệm vụ của VKSND.

4. Thông tin về những vụ án, vụ việc được dư luận xã hội quan tâm, trừ nhừng trường hợp tại Điều 5 Quy định này.

5. Văn bản, tài liệu về THQCT, KSHĐ tư pháp của VKSND, bao gồm:

- Thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố;

- Thực hành quyền công tố, kiểm sát việc khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử vụ án hình sự;

- Điều tra tội phạm thuộc thẩm quyền của Cơ quan điều tra VKSND tối cao;

- Thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tương trợ tư pháp về hình sự.

-  Kiểm sát việc tạm giữ, tạm giam, thi hành án hình sự;

- Kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật;

- Kiểm sát việc thi hành án dân sự, thi hành án hành chính;

- Kiểm sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp của các cơ quan có thẩm quyền theo quỵ định của pháp luật; giải quyết khiếu nại tố cáo trong hoạt động tư pháp thuộc thẩm quyền;

- Thông tin về Thống kê tội phạm; xây dựng pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật;

- Thông tin về Đào tạo, bồi dưỡng: nghiên cứu khoa học; hợp tác quốc tế và các công tác khác để xây dựng VKSND.

6. Thông tin về những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt của VKSND.

Bên cạnh đó, Quy định còn quy định rõ VKSND các cấp chủ động thực hiện hình thức cung cấp thông tin và tiếp nhận thông tin phù hợp, hiệu quả, sử dụng thông tin đúng tôn chỉ, mục đích của Tạp chí Kiểm sát và báo Bảo vệ pháp luật.

Ngoài ra, tại Quy định trên còn quy định cụ thể về các trường hợp từ chối; trách nhiệm cung cấp; trách nhiệm sử dụng và cách thức phối hợp cung cấp thông tin cũng giữa các cơ quan, đơn vị thuộc VKSND...

Xem toàn bộ Quy định tại đây

(theo kiemsat.vn)


Thông tin nội bộ