Viện kiểm sát huyện Yên Mỹ chú trọng công tác phát triển Đảng viên

25/02/2021 | 639

Ngày 23/02/2020, Chi bộ Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Mỹ đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên cho 02 quần chúng ưu tú là cán bộ công tác tại VKS huyện Yên Mỹ theo Quyết định số 105-QĐ/HU ngày 29/01/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy huyện Yên Mỹ về chuẩn y kết nạp đảng viên.

     Buổi Lễ được tổ chức trang nghiêm, theo đúng quy định của Điều lệ Đảng và thực hiện đầy đủ các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid19. Tham dự buổi Lễ có đông đủ các đồng chí trong Chi ủy và các đồng chí đảng viên trong Chi bộ.

     Sau khi nhận Quyết định, trước cờ Tổ quốc, Đảng kỳ và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, 02 đồng chí đảng viên mới đã tuyên thệ tuyệt đối trung thành với lý tưởng cách mạng, chấp hành nghiêm chỉnh Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ; tích cực tham gia công tác quần chúng, công tác xã hội, liên hệ chặt chẽ với nhân dân.

Đồng chí Mai Văn Tuyên trao Quyết định, chúc mừng đồng chí Nguyễn Thảo Yến

Đồng chí Mai Văn Tuyên trao Quyết định, chúc mừng đồng chí Trần Xuân Trường

     Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Mai Văn Tuyên – Huyện ủy viên, Bí thư Chi bộ phổ biến các quyền và nghĩa vụ của  đảng viên, phân công nhiệm vụ cho đảng viên mới, phân công đảng viên chính thức trong Chi bộ tiếp tục giúp đỡ, dìu dắt đảng viên mới trong thời gian thử thách.

     Tiếp thu ý kiến của đồng chí Bí thư Chi bộ, đồng chí Trần Xuân Trường và đồng chí Nguyễn Thảo Yến xin hứa nguyện trung thành với mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng, quyết tâm không ngừng phấn đấu thực hiện đúng và đầy đủ 4 nhiệm vụ của người đảng viên theo điều lệ Đảng; gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện các chính sách, chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; hoàn thành tốt nhiệm vụ được chi bộ và đơn vị phân công để đóng góp tích cực vào việc xây dựng Đảng, xây dựng Chi bộ và đơn vị Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Mỹ ngày càng vững mạnh.

     Có thể khẳng định, trong những năm qua Chi bộ Viện kiểm sát huyện Yên Mỹ luôn quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, nhất là công tác phát triển Đảng viên. Hiện tại, 100% cán bộ, công chức, người lao động trong đơn vị đều là đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam. Đây là sức mạnh, tạo đà để đơn vị quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Đảng và Nhà nước giao cho trong những năm tiếp theo./.

Nguyễn Thảo Yến - VKSND huyện Yên Mỹ

 


Thông tin nội bộ