Văn phòng VKSND tỉnh Hưng Yên: Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước

05/03/2019 | 2260

Kế thừa truyền thống thi đua, trong 5 năm qua (2014 - 2019) Văn phòng tổng hợp, thống kê tội phạm và công nghệ thông tin VKSND tỉnh Hưng Yên đã tích cực hưởng ứng và tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước với khí thế sôi nổi, lập được nhiều thành tích cao chào mừng Kỷ niệm những ngày Lễ lớn của Đất nước và của Ngành, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ của cấp ủy Đảng và Lãnh đạo VKSND tỉnh giao.

Do đặc thù tính chất công việc đa dạng nên Văn phòng tổng hợp có số lượng biên chế đông hơn cả so với các đơn vị khác, bao gồm nhiều bộ phận như tham mưu tổng hợp, tài chính - kế toán, hành chính - quản trị, chính vì vậy khối lượng công việc là rất lớn ... nên mọi hoạt động của cơ quan VKSND tỉnh đều có kết quả của Văn phòng tổng hợp, một nhân tố không thể thiếu tạo nên thành tích xuất sắc cho Ngành KSND tỉnh Hưng Yên trong những năm qua.

Làm công tác văn phòng là rất vất vả, bận rộn và thường được ví như làm dâu trăm họ. Chính vì lẽ đó, để mang lại hiệu quả cao trong công việc, đảm bảo đạt và vượt kế hoạch đề ra, ngoài quán triệt giao chỉ tiêu, nhiệm vụ công việc đến từng đồng chí, Lãnh đạo Văn phòng còn khích lệ thi đua trong từng bộ phận, giữa các nhóm bộ phận với nhau từ đó lựa chọn khen thưởng động viên đối với cá nhân xuất sắc nhất  Do có phương pháp lãnh đạo, chỉ đạo động viên kịp thời nên cán bộ nhân viên Văn phòng luôn nhiệt tình trong công việc, ý thức trách nhiệm cao trước mọi nhiệm vụ được giao, đồng thời tích cực tham gia các hoạt động phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao, làm thiện nguyện, hiến máu cứu người do Ngành, địa phương và các tổ chức đoàn thể phát động, góp phần làm phong phú thêm các hoạt động phong trào chung của toàn ngành Kiểm sát địa phương. Vì vậy, trong những năm qua tập thể cán bộ nhân viên trong Văn phòng luôn đoàn kết gắn bó, phát huy dân chủ và tinh thần trách nhiệm, trong 5 năm liên tục (từ năm 2014 đến năm 2018), đơn vị Văn phòng đều đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, trong đó có 4 năm (2014, 2015, 2017, 2018) được VKSND tối cao tặng “Cờ dẫn đầu phong trào thi đua khối”. Trong các phong trào thi đua ngắn hạn như: “Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI và cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; thi đua xây dựng đội ngũ cán bộ, Kiểm sát viên “Vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, công tâm và bản lĩnh, kỷ cương và trách nhiệm” gắn với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Tập thể và nhiều đồng chí trong Văn phòng tổng hợp được Viện trưởng VKSND tối cao, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen do có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác.

Chi bộ Văn phòng luôn quan tâm đến công tác xây dựng Đảng, phát triển Đảng viên, coi đây là nhiệm vụ chính trị ưu tiên hàng đầu. Trong 5 năm qua, Chi bộ đã lựa chọn giới thiệu 08 quần chúng ưu tú là cán bộ viên chức của đơn vị để Đảng ủy xem xét kết nạp Đảng viên. Hàng năm, Chi bộ Văn phòng tổng hợp đều đạt “Trong sạch vững  mạnh”, 100% đảng viên đều đạt “hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Đạt được thành tích tự hào như trên, là do được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Tập thể Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo VKSND tỉnh; là tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn của toàn thể cán bộ nhân viên Văn phòng tổng hợp; là đổi mới tư duy quản lý, phương pháp điều hành, có cách nghĩ, cách làm sáng tạo được đúc kết từ kinh nghiệm công tác, vận dụng linh hoạt ở từng công việc, trong từng thời điểm, do đó đã tham mưu kịp thời, có chất lượng đem lại hiệu quả cho công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của Lãnh đạo VKSND tỉnh trên mọi mặt hoạt động của ngành Kiểm sát địa phương./.

Văn phòng tổng hợp, thống kê tội phạm và công nghệ thông tin nhiều năm liền là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua

(ảnh: Đ/c Phạm Đức Kiên - Chánh văn phòng nhận Cờ thi đua năm 2018 của VKSND tối cao)  

 

                                                                                                                      Văn phòng - VKSND tỉnh Hưng Yên


Thông tin nội bộ