CHUYÊN MỤC / Tin trong ngành

Ủy ban thường vụ Quốc hội tán thành việc thành lập VKSND thành phố Phúc Yên

17/05/2018 | 3766

Chiều 15/5, trong phiên họp thứ 24 của Ủy ban thường vụ Quốc hội (UBTVQH), Phó Viện trưởng thường trực VKSND tối cao Nguyễn Hải Phong đã trình bày Tờ trình của VKSND tối cao về việc thành lập VNSND thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Phó Viện trưởng thường trực VKSND tối cao Nguyễn Hải Phong trình bày trước UBTVQH  (ảnh Quốc hội)

     Tờ trình của VKSND nêu rõ: VKSND thành phố Phúc Yên khi được thành lập là một đơn vị trực thuộc VKSND tỉnh Vĩnh Phúc. Biên chế của VKSND thành phố Phúc Yên được kế thừa trên cơ sở số lượng biên chế của VKSND thị xã Phúc Yên với định biên 12 biên chế (hiện nay đã thực hiện đủ 12 biên chế). Cơ cấu tổ chức, bộ máy gồm có Viện trưởng, 02 Phó Viện trưởng, 08 công chức làm chuyên môn nghiệp vụ và kế toán, 02 hợp đồng lao động theo Nghị định 68/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính Phủ. Cơ cấu ngạch công chức của đơn vị này gồm: 02 Kiểm sát viên trung cấp, 06 Kiểm sát viên sơ cấp, 03 chuyên viên, 01 cán sự, 01 kế toán trưởng và 02 hợp đồng theo Nghị định 68/NĐ-CP.

     Đảm bảo nguồn lực cho VKSND thành phố Phúc Yên thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của VKSND theo luật định, góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ chung của toàn ngành cũng như phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương; VKSND tối cao chỉ đạo VKSND tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục kế thừa toàn bộ số lượng công chức, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên và trụ sở, cơ sở vật chất, trang thiết bị của VKSND thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc hiện nay để trước mắt bảo đảm hoạt động cho VKSND thành phố Phúc Yên ngay sau khi được thành lập.

UBTVQH biểu quyết tán thành việc thành lập VKSND thành phố Phúc Yên (ảnh Quốc hội)

     Thảo luận tại Phiên họp, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá hồ sơ trình được làm theo đúng quy định Viện Kiểm sát nhân dân; nội dung trình đảm bảo các quy định của pháp luật hiện hành. Điều hành phiên họp thứ 24, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu nêu rõ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành cao việc thành lập VKSND thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc.

Ngày 27/02/2018, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc thành lập phường Tiền Châu, phường Nam Viêm thuộc thị xã Phúc Yên và thành lập thành phố Phúc Yên thuộc tỉnh Vĩnh Phúc (Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07/02/2018)

     Theo đó, thành lập phường Tiền Châu trên cơ sở toàn bộ 7,14 km2 diện tích tự nhiên và 12.689 người của xã Tiền Châu. Địa giới hành chính phường Tiền Châu: Đông giáp các phường Hùng Vương, Trưng Trắc, Trưng Nhị; Tây giáp huyện Bình Xuyên; Nam giáp thành phố Hà Nội; Bắc giáp phường Nam Viêm; Thành lập phường Nam Viêm trên cơ sở toàn bộ 5,88 km2 diện tích tự nhiên và 8.489 người của xã Nam Viêm. Địa giới hành chính phường Nam Viêm: Đông giáp thành phố Hà Nội; Tây giáp huyện Bình Xuyên; Nam giáp các phường Trưng Nhị, Phúc Thắng, Tiền Châu; Bắc giáp xã Cao Minh và phường Xuân Hòa.

     Thành lập thành phố Phúc Yên thuộc tỉnh Vĩnh Phúc trên cơ sở toàn bộ 120,13 km2 diện tích tự nhiên và 155.435 người của thị xã Phúc Yên. Địa giới hành chính thành phố Phúc Yên gồm Đông và Nam giáp thành phố Hà Nội; Tây giáp huyện Bình Xuyên; Bắc giáp tỉnh Thái Nguyên. Sau khi thành lập 02 phường, thành phố Phúc Yên có 10 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 08 phường Đồng Xuân, Hùng Vương, Nam Viêm, Phúc Thắng, Tiền Châu, Trưng Nhị, Trưng Trắc, Xuân Hòa và 02 xã Cao Minh, Ngọc Thanh.

     Căn cứ Nghị quyết số 484/NQ-UBTVQH14 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, đến nay Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và các cơ quan, tổ chức khác của thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc đã được thành lập và hoạt động. Vì vậy, việc thành lập Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phúc Yên thuộc tỉnh Vĩnh Phúc là cần thiết, bảo đảm phù hợp, đồng bộ trong hệ thống chính trị.

(Theo Kiemsat.vn)


Thông tin nội bộ