Ứng dụng phần mềm Exel để theo dõi việc Tòa án ra, gửi quyết định về thi hành án hình sự

19/09/2018 | 1170

Ứng dụng công nghệ thông tin vào quản lý việc gửi quyết định về thi hành án hình sự trên phần mềm Excel sẽ giúp cho việc kiểm sát ra quyết định và chuyển giao quyết định thi hành án hình sự của Tòa án cùng cấp được thuận tiện.

     Trước tiên, chúng ta tiến hành nhập dữ liệu các thông tin liên quan như: số, ngày ban hành bản án, lý lịch người bị kết án, tội danh, hình phạt, ngày bản án có hiệu lực pháp luật, ngày Tòa án hết thời hạn ra quyết định thi hành án, ngày tòa án hết thời hạn giao quyết định thi hành án hình sự ... (theo như bảng 01) (lưu ý: Cài đặt trên máy tính định dạng ngày, tháng, năm là dd/MM/yyyy. Đối với hệ điều hành Windows7, kích chuột vào biểu tượng ngày tháng ở góc phải màn hình sau đó chọn Change Date and time Settings –> Change date and time –> Change Clendar Settings –> Sau đó sẽ có hai cửa sổ hiện ra, tắt cửa sổ có tiêu đề Customize format  đi, trong cửa sổ Region and Langue chọn tab Format –> chọn kiểu ngày là VietNam).

     Theo quy định của BLTTHS năm 2015, Luật Thi hành án hình sự thì nếu Bản án không bị kháng cáo, kháng nghị thì sau 30 ngày sẽ có hiệu lực pháp luật (Điều 337); và trong vòng 07 ngày … Tòa án phải ra quyết định thi hành án hình sự (Điều 364). Trong vòng 03 ngày làm việc kể từ ngày ra Quyết định thi hành án hình sự, Tòa án ra quyết định phải gửi quyết định thi hành án đến Viện kiểm sát... (Điều 21, 61, 72 Luật Thi hành án hình sự). 

Bảng theo dõi Tòa án ra, chuyển giao quyết định thi hành án hình sự

Vì vậy tại địa chỉ các ô:  

H8 (ngày BA có hiệu lực PL) nhập công thức = DATE (năm, tháng, ngày của bản án +30); 

I8 (Ngày Tòa án hết thời hạn ra quyết định thi hành án) = H8 + 7 (ngày thường); 

J8 (Ngày tòa án hết thời hạn chuyển giao quyết định thi hành án hình sự) = I8 + 3 (ngày làm việc);

     Sau khi nhận được quyết định thi hành án hình sự của Tòa án chuyển giao, chúng ta tiếp tục nhập ngày Tòa án ra quyết định thi hành án hình sự (ô K8) và ngày Viện kiểm sát nhận được quyết định THAHS (ô L8).

       Tại ô M8 (Kết quả kiểm sát thời hạn ra quyết định thi hành án hình sự) nhập công thức = IF (K8<=I8;"Đúng hạn";"Không đúng");  ấn Enter sẽ có kết quả đúng hay không đúng;

      Tương tự tại ô N8 (Kết quả KS Tòa án chuyển giao QĐTHAHS) nhập công thức = IF(L8<=J8;"Đúng hạn";"Không đúng");  ấn Enter sẽ có kết quả đúng hay không đúng;

      Chúng ta tiếp tục làm với các bản án, bị án tương tự như trên. Đối với trường hợp Tòa án cùng cấp nhận được quyết định ủy thác để ra quyết định thi hành án hình sự thì ô (ngày bản án có hiệu lực pháp luật = ngày Tòa án nhận được quyết định ủy thác thi hành án theo dấu công văn đến của Tòa án) còn những ô khác nhập tương tự như trên.

       Qua bảng theo dõi của phần mềm Microsoft office Excel, chúng ta theo dõi kiểm sát riêng biệt các bản án có hiệu lực pháp luật, các bị án Tòa án phải ra Quyết định thi hành án hoặc ủy thác đi nơi khác ra Quyết định thi hành án. Phần mềm theo dõi này theo dõi cả bản án sơ thẩm, phúc thẩm để khi gần hết thời hạn mà Tòa án vẫn chưa ra Quyết định thi hành án hoặc chưa ủy thác thi hành án đến Tòa án cùng cấp ra Quyết định thi hành án thì Kiểm sát viên, Kiểm tra viên, Chuyên viên bộ phận kiểm sát thi hành án hình sự sẽ có biện pháp nhắc nhở thích hợp nhằm hạn chế việc ra Quyết định thi hành án hình sự chậm và quên ra Quyết định thi hành án hoặc thực hiện các yêu cầu, kiến nghị đối với Tòa án theo quy định.

Tải BẢNG THEO DÕI TÒA ÁN RA, CHUYỂN GIAO QUYẾT ĐỊNH THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ  tại đây

(theo kiemsat.vn)


Thông tin nội bộ