Tổ chức thành công đại hội mẫu chi bộ Phòng 7 trực thuộc Viện KSND tỉnh Hưng Yên

27/10/2022 | 524

Chiều 24/10/2022, Chi bộ Phòng 7 đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2022 -2025. Đại hội Chi bộ Phòng 7 được Đảng bộ Viện KSND tỉnh Hưng Yên lựa chọn là Đại hội mẫu để rút kinh nghiệm cho Đại hội các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ.

     Đến dự, chỉ đạo và động viên Đại hội có đồng chí: Nguyễn Văn Viện - Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng Viện KSND tỉnh; đồng chí Đỗ Thanh Bình - Phó Bí thư Ban cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh; Bí thư các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên; các đồng chí Lãnh đạo Phòng 2, Phòng 3 và toàn thể đảng viên của Chi bộ Phòng 7.

Đồng chí Vũ Đức Thủy – Bí thư chi bộ, Trưởng phòng 7 trình bày Báo cáo chính trị

     Đại hội đã nghe và thảo luận Báo cáo chính trị trình Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025; Báo cáo kiểm điểm, đánh giá sự lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết của Bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2022. Theo đó trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hiệu quả công tác xây dựng Đảng, tăng cường phát huy dân chủ và trí tuệ tập thể, tích cực, chủ động hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch, nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Chi bộ đã lãnh đạo, chỉ đạo sát sao trong việc thực hiện các Nghị quyết, nhất là các Nghị quyết liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ chính trị được phân công. Công tác kiểm tra, giám sát đảng viên hàng năm của chi bộ cũng được triển khai nghiêm túc, đúng quy định, hướng dẫn của Đảng ủy cấp trên. Các đảng viên được kiểm tra đều được đánh giá chấp hành tốt nội dung kiểm tra, giám sát.

     Trên cơ sở kế thừa và phát huy kết quả đã đạt được, phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2022-2025, Chi bộ Phòng 7 chủ động đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác; xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh, tạo sự thống nhất cao trong toàn đảng viên của chi bộ; triển khai đồng bộ các biện pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo các nhiệm vụ được giao, phát huy sáng tạo, dân chủ, thống nhất trong mỗi cán bộ, đảng viên để phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Đỗ Thanh Bình -Phó Bí thư BCS Đảng, Bí thư Đảng uỷ, Phó Viện trưởng Viện KSND tỉnh Hưng Yên

phát biểu tại hội nghị và tặng hoa cho tân Bí thư Phòng 7

     Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Đỗ Thanh Bình - Bí thư Đảng uỷ chúc mừng, ghi nhận và đánh giá cao những kết quả của Chi bộ Phòng 7 đạt được trên tất cả các lĩnh vực công tác trong nhiệm kỳ 2020-2022. Đồng thời đề nghị trong nhiệm kỳ tới, Chi bộ cần tiếp tục phát huy, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ của đơn vị; tiếp tục đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; nêu cao tinh thần trách nhiệm của từng cá nhân phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đồng chí Nguyễn Văn Viện - Tỉnh ủy viên, Bí thư Ban cán sự Đảng, Viện trưởng Viện KSND tỉnh

cùng các đại biểu tặng hoa chúc mừng

     Đại hội đã tiến hành bầu Bí thư Chi bộ Phòng 7. Với sự tín nhiệm cao của các đại biểu, Đại hội tiếp tục bầu đồng chí Vũ Đức Thủy - Trưởng phòng giữ chức vụ Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025. Đại hội cũng thống nhất thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ 2022-2025, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của Chi bộ trong nhiệm kỳ tới.

                                                                    Trương Thị Duyên – Chi bộ Phòng 7


Thông tin nội bộ