Thông báo

Triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 06/2018/TTLT-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC ngày 07/8/2018

29/10/2018

Các đơn vị xem chi tiết Thông thư liên tịch 06 và Công văn triển khai của Viện KSND tỉnh Hưng Yên tại đây 

 

Thông báo liên quan


Thông tin nội bộ