Số hóa hồ sơ: Khâu đột phá trong công tác thống kê tội phạm và công nghệ thông tin ngành KSND năm 2019

10/01/2019 | 21719

Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao dự và chủ trì Hội nghị triển khai công tác năm 2019 của Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin (Cục 2) VKSND tối cao, ngày 09/01/2019.

     Theo Báo cáo kết quả công tác năm 2018 của Cục 2 VKSND tối cao, ngay từ đầu năm, Cục 2 đã khẩn trương xây dựng Chương trình công tác, trong đó đề ra các chỉ tiêu, yêu cầu cụ thể và tập trung triển khai thực hiện.

Toàn cảnh Hội nghị

     Về công tác thống kê, trong năm qua, đơn vị đã thực hiện đầy đủ, đúng thời hạn và có chất lượng các loại báo cáo theo quy định, bao gồm: 52 báo cáo tình hình bắt, tạm giữ, tạm giam và xử lý hàng tuần; 12 kỳ báo cáo thống kê tháng; Báo cáo thống kê kết quả công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát các hoạt động tư pháp và thống kê vi phạm pháp luật trong hoạt động tư pháp kỳ 6 tháng và 12 tháng; Báo cáo thống kê 6 tháng, 12 tháng về 2 chỉ tiêu thống kê quốc gia thuộc trách nhiệm của ngành Kiểm sát; Báo cáo 6 tháng và 12 tháng trong phục vụ xây dựng báo cáo của Viện trưởng trước Quốc hội; 12 báo cáo Thống kê hình sự liên ngành; 04 báo cáo về các trường hợp bị tuyên án tử hình gửi Văn phòng Chủ tịch nước (hằng quý); thực hiện việc lập danh sách các trường hợp Viện kiểm sát và Cơ quan điều tra đình chỉ điều tra do không phạm tội…

     Về công tác công nghệ thông tin, Cục 2 đã phối hợp hiệu quả với Văn phòng, Ban Quản lý dự án, nhà thầu... thực hiện các công việc chuyển thiết bị công nghệ thông tin sang trụ sở mới VKSND tối cao; tiếp nhận, vận hành hệ thống thiết bị công nghệ thông tin tại trụ sở mới; cài đặt thiết bị, hệ thống truyền hình hội nghị... đáp ứng kịp thời yêu cầu nhiệm vụ công tác của VKSND tối cao và các đơn vị trực thuộc. Phục vụ thông suốt 07 cuộc họp trực tuyến của toàn Ngành với 800 điểm cầu và đảm bảo cho 1123 cuộc họp trực tuyến của VKSND địa phương.

     Ngoài ra, Cục 2 còn phối hợp hiệu quả với các đơn vị thực hiện một số phần mềm đã được Lãnh đạo Viện phê duyệt như: Phần mềm Quản lý văn bản và điều hành tại trụ sở VKSND tối cao, Phần mềm quản lý nghiệp vụ thanh tra…

Các đại biểu tham dự Hội nghị

     Cùng với việc thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao, Cục 2 đã chú trọng đổi mới tổ chức bộ máy và quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức vững vàng về lập trường chính trị, tinh thông về chuyên môn nghiệp vụ, trong sáng về phẩm chất đạo đức.

     Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao biểu dương và đánh giá cao những thành tích của Cục 2 trong năm 2018.

     Đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh: Yêu cầu mạnh mẽ của công cuộc cải cách tư pháp đã và đang đặt ra cho các cơ quan Tư pháp nói chung và ngành KSND nói riêng những yêu cầu đòi hỏi cao hơn. Trong bối cảnh đó, công tác thống kê và ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành KSND càng có vai trò quan trọng.

     Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin là một nhiệm vụ quan trọng trong Chỉ thị công tác 2019 của Viện trưởng VKSND tối cao. Vì vậy, phải tập trung làm thật tốt công tác này, trong đó xác định khâu đột phá là: “Số hóa hồ sơ”. Và muốn triển khai hiệu quả, việc đầu tiên là phải rà soát, đánh giá thực trạng cơ sở hạ tầng của địa phương.

Đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao phát biểu chỉ đạo Hội nghị

     Về một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, đồng chí Phó Viện trưởng VKSND tối cao Nguyễn Văn Quảng đề nghị Cục 2 tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thống kê; cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời số liệu phản ánh kết quả công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp của toàn Ngành và bảo đảm thống nhất với các bộ, ngành hữu quan; triển khai những phần mềm mới; tăng cường tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về thống kê, công nghệ thông tin…

     Bên cạnh đó, Cục 2 cần quan tâm cơ chế phối hợp với văn phòng, các đơn vị trực thuộc VKSND tối cao và Viện kiểm sát địa phương. Trước hết, nội bộ Cục 2 phải thực hiện tốt cơ chế phối hợp giữa các phòng ban  trong 2 lĩnh vực. Riêng với công tác thống kê, Đồng chí Nguyễn Văn Quảng lưu ý, Cục 2 cần làm việc với phòng Tổng hợp của Văn phòng để xác định, bám sát những yêu cầu chuyên đề cần phải tích lũy; trong hướng dẫn về Công tác Thống kê gửi địa phương phải nêu rõ những yêu cầu đó để địa phương chủ động thực hiện ngay từ đầu năm. 

     Đồng chí Phó Viện trưởng Nguyễn Văn Quảng tin tưởng, trong thời gian tới Cục 2 sẽ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục khó khăn, tồn tại, nỗ lực nhiều hơn nữa để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin tưởng của Lãnh đạo và cán bộ, Kiểm sát viên trong toàn Ngành./.

(kiemsat.vn)


Thông tin nội bộ