Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 của khối các cơ quan nội chính tỉnh Hưng Yên

20/01/2020 | 2244

Ngày 16/01/2020 khối thi đua các cơ quan nội chính tỉnh Hưng Yên tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2019 do đồng chí Nguyễn Đình Chung giám đốc Sở tư pháp tỉnh Hưng Yên đại diện Trưởng khối chủ trì hội nghị. Ngoài ra còn có các đồng chí Lãnh đạo, cán bộ làm công tác thi đua, khen thưởng của các cơ quan khối nội chính tỉnh tham dự như Công an, Viện kiểm sát, Tòa án, Sở tư pháp, Thanh tra, Bộ chỉ huy quân sự; Sở nội vụ.

Toàn cảnh hội nghị

Tại hội nghị đồng chí Nguyễn Văn Biểu - Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên đại diện Phó khối, trình bày tóm tắt Dự thảo Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 và phương hướng nhiệm vụ năm 2020. Trong báo cáo công tác thi đua, khen thưởng năm 2019 của Khối nội chính, đánh giá những kết quả đạt được và các mặt còn tồn tại, hạn chế, đồng thời đề ra các phương hướng nhiệm vụ trọng tâm công tác thi đua, khen thưởng của Khối trong năm 2020. Trong báo cáo cũng đã thể hiện những kết quả đạt được của VKSND tỉnh Hưng Yên, phối hợp chặt chẽ với các Cơ quan trong khối nội chính trên các lĩnh vực công tác, nhất là trong công tác tham mưu bảo đảm trật tự trị an. Sau khi nghe Dự thảo báo cáo, hội nghị đi vào thảo luận, nhất trí cao với Báo cáo. Kết quả hội nghị biểu quyết đề nghị UBND tỉnh tặng Cờ dẫn đầu khối cho 01 đơn vị, tặng Bằng khen cho 01 đơn vị, nhất trí 100% bầu Tòa án làm Trưởng khối và Thanh tra tỉnh làm Phó khối thi đua năm 2020.

                                                                                                 Hoàng Huyền - Văn phòng VKSND tỉnh Hưng Yên


Thông tin nội bộ