Hiến máu tình nguyện - Nghĩa cử cao đẹp của đoàn viên Công đoàn Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên

08/05/2020 | 1056

Hưởng ứng “ Ngày hội hiến máu tình nguyện” trong thời gian phòng chống dịch bệnh Covid -19 do Công đoàn Viên chức tỉnh Hưng Yên tổ chức, sáng ngày 06/5/2020 tại Trung tâm Bảo vệ, Chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh, Công đoàn Viện KSND tỉnh Hưng Yên đã tích cực tham gia hiến máu tình nguyện vì cộng đồng.

Phát huy truyền thống "Tương thân, tương ái" của cán bộ ngành Kiểm sát nhân dân; Nhận thức hành động hiến máu cứu người thể hiện tính nhân văn cao cả, mang ý nghĩa chia sẻ và kết nối yêu thương, là tình cảm của con người với con người. Công đoàn cơ sở Viện KSND Tỉnh Hưng Yên đã tích cực tuyên truyền và vận động đoàn viên tham gia hiến máu tình nguyện. Hưởng ứng hoạt động nhân văn này đã có 09 đồng chí  đoàn viên Công đoàn đăng ký tham gia hiến máu.Trong số các đồng chí tham gia hiến máu có nhiều đồng chí đã tham gia rất nhiều lần. Sáng ngày 06/5/2020 các đồng chí đoàn viên công đoàn đã tập trung từ rất sớm tại Trung tâm Bảo vệ, Chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh để được tư vấn, kiểm tra sức khoẻ và làm các thủ tục hiến máu tình nguyện. Thông qua hoạt động này, các đoàn viên Công đoàn Viện KSND Tỉnh Hưng Yên đã góp phần chung tay cùng với cộng đồng hỗ trợ kịp thời các trường hợp cần cung cấp máu để điều trị bệnh cứu người.

Một số hình ảnh đoàn viên hiến máu:

               

                                  

                                                                                                                             VPCĐ – VKSND tỉnh Hưng Yên


Thông tin nội bộ