Đại hội Chi bộ văn phòng tổng hợp, TKTP&CNTT nhiệm kỳ 2020 - 2023

20/03/2020 | 868

Ngày 20/3/2020 Chị bộ Văn phòng tổng hợp TKTP&CNTT thuộc Đảng bộ VKSND tỉnh Hưng Yên tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 - 2023. Về dự và chỉ đạo Đại hội có đồng chí Đỗ Thanh Bình - Bí Thư Đảng ủy VKSND tỉnh Hưng Yên cùng với sự tham gia của Toàn bộ đảng viên trong Chi bộ.

Đại hội làm lễ Chào cờ

Theo báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2017 - 2020 của Chi bộ Văn phòng tổng hợp, nhiệm kỳ qua chi bộ luôn nhận được sự quan tâm sâu sát của Đảng ủy VKSND tỉnh, Lãnh đạo Văn phòng và sự phối hợp chặt chẽ của các đơn vị thuộc VKSND tỉnh Hưng Yên. Bí thư chi bộ, Lãnh đạo đơn vị luôn có sự thống nhất cao, phối hợp chặt chẽ trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị.  Đảng viên, công chức, người lao động trong đơn vị luôn đề cao tinh thần trách nhiệm, tham gia xây dựng và thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị của đơn vị theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Phát huy tính chủ động, sáng tạo, làm tốt chức năng tham mưu giúp lãnh đạo Viện KSND tỉnh Hưng Yên trong công tác quản lý chỉ đạo điều hành, tham mưu tổng hợp, công tác kế toán tài chính, công tác hành chính quản trị, cơ yếu, phục vụ và công tác bảo vệ, đề xuất và kiến nghị với lãnh đạo Viện kiểm sát tỉnh, phương pháp làm việc mới nhằm nâng cao hiệu quả công tác và thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho Đảng viên, công chức, người lao động; kịp thời biểu dương, khích lệ gương người tốt, việc tốt trong phục vụ công tác chuyên môn.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Đỗ Thanh Bình, Bí Thư Đảng ủy VKSND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được của Chi bộ Văn phòng tổng hợp trong nhiệm kỳ 2017 - 2020. Kết quả của Chi bộ góp phần quan trọng vào thành tích chung của Đảng bộ VKSND tỉnh Hưng Yên. Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ Văn phòng tổng hợp nhiệm kỳ 2020 - 2023, đồng chí Đỗ Thanh Bình đề nghị Chi bộ Văn phòng tổng hợp tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ, như: Quán triệt, thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Trung ương, Đảng ủy Khối, Đảng ủy VKSND tỉnh Hưng Yên trong toàn Chi bộ; tích cực đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chuyên môn. Giáo dục, rèn luyện chính trị, tư tưởng cho Đảng viên, công chức, người lao động, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Đảng viên, công chức trong Chi bộ. Mỗi Đảng viên cần gắn việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng sinh hoạt của Chi bộ theo quy định, chú trọng hơn nữa công tác phát triển Đảng viên.

Đại hội đã bầu ra Bí thư và Phó Bí thư chị bộ nhiệm kỳ 2020 - 2023 gồm 02 Đảng viên; đồng chí: Lương Xuân Quyền - Bí thư chi bộ và đồng chí Hoàng Thị Thanh Huyền - Phó Bí thư chi bộ.

                                                                                                  Hoàng Huyền - Chi bộ Văn phòng tổng hợp

                                                                                                        VKSND tỉnh Hưng Yên


Thông tin nội bộ